Jobba med hundar    instruktörsutbildning

Hem -> Kurser och utbildningar -> Hundinstruktörs-utbildning                                             Login, elev-rum ->

                                                                                                                                                           

 Drömmer du om att arbeta med hundar?

 Då är det kanske dags att döpa om den drömmen till en plan!

 

Viljas hundskola erbjuder en kombinerad hundpsykolog- och instruktörsutbildning. 

Det är en yrkesinriktad och mycket bred utbildning för dig som vill jobba professionellt med hundar.

 

Utbildningen är 2-årig och de fysiska träffarna är förlagda under 10 helger samt 2 sommar-veckor.

Vi håller till i Söderort till Stockholm. 

 

Vi kommer gå djupt, lära oss mycket och ha väldigt kul. Under över 80% av träffarna kommer du kunna med dig din egen hund som vi bland annat kommer utbilda inom personspår och personsök.

Det är en yrkesinriktad utbildning och samtidigt en investering i din hund både vad gäller aktivering och relationen er emellan. 


 

Vilka ämnen består utbildningen av?

Hundinstruktörsutbildning 

*Etologi och zooantropologi

* Kynologi ("Hundkundskap"). Vad är en hund egentligen? Hur fungerar den som art?)

* Relationen mellan människa och hund

* Raskunskap

* Motivation

* Pedagogik

* Inlärningspsykologi

* Hundens psykosociala utveckling

* Riktlinjer och bestämmelser kring djurskydd (spec. hund) och hundhållning

* Vardagslydnad och vardagsproblem

* Vilka problem kan uppstå för att hunden är hund och för att människan är människa och hur kan vi omrikta dessa beteenden

*Berikning

*Aktivering

* Klickerträning och klickeranvändning

* Person-sök

* Person-spår 

* ID-spår

* Bevakning

* Kantarellsök

* Att driva företag inom hund

* Personlig utveckling

* mm

Inom vilka områden kan jag arbeta med och hålla kurser i efter utbildningen?

Hundinstruktörsutbildning 

Efter utbildningen, och steg för steg under själva utbildningen, blir du instruktör samt hundpsykolog/ beteende-utredare.

Du kommer kunna hålla kurser i flera ämnen samt lägga upp träningsplaner för enskilda ekipage och hundar där relationen och/eller hundens beteende är problematiskt. 

 

Exempel på kurser du kommer kunna hålla:

* Vadragslydnad/relation

* Hundmöten och aggression

* Etologi/hundens beteende, föreläsningar

* Grundlydnad, kurser

* Grundlydnad fortsättning+aktivering

* Person-spår

* ID-spår

* Bevakning som aktivitet

* Kantarellsök

* Kroppsterapi och friskvård

* Klickerträning (separat eller invävt i andra kurser)

och mycket mer!

 

Du kommer också att kunna arbeta med enskild träning (sk. privatträning) samt kunna ta på dig uppdrag att träna hundar för meritering/ prov.

Vi lägger stor vikt på pedagogik varför du kommer att få en mycket bra grund till att träna hund överlag men med specialkompetens på ovanstående.

 

Tanken är att du, om du vill, ska kunna starta upp din verksamhet redan under själva utbildningen eftersom du blir instruktör i ett ämne i taget.

På så vis kan vi också behandla frågeställningar som kan dyka upp i det "verkliga livet" kring att driva ett företag inom hund och lära oss av varandra

 

Aktiviteterna gör tillsammans med din hund och en av de sakerna vi gör under andra året är att fila på person-spåret till att din hund också kommer kunna göra eftersök på hundar som sprungit bort. Det finns med andra ord möjlighet för dig att ta uppdrag tillsammans med din hund om du är sugen på det. 

Vilken/ vilka lärare kommer jag att ha?

Hundinstruktörsutbildning 

Ildiko Algemo som driver Viljas Hundskola håller i organisation, administration och verkar som lärare för de största delarna av utbildningen. Läs här

 

Vi kan också komma att gästa och gästas av andra andra lärare. För ett vidgat perspektiv och spetskompetens. Jag brukar vilja ta in åtminstone någon varje år för då får jag ju själv lära mig nya saker. 

Tidigare har jag bjudit in exepmelvis:

Kerstin Zeuge (Hundpsykolog)

Maria Ahola (Bevakning)

Emmelie Hultman (instruktör som jag utbildat för många år sedan och som idag är väldigt aktivt tävlande inom olika sporter)

 

 

Schema för de fysiska träffarna

Ca 10 helger + 2 sommar veckor under 2 års tid med start i September 2023

 

Exakta datum presenteras 7/7 2023

 

 

Intag och antal platser

5 intag/ termin. Ni träffas oftast i grupper som mellan 5 (oftast) och 10st (sällan) elever

Nästa start är helgen 17-18 September 2022

 

Utbildningens upplägg samt prov och examinering

Hundinstruktörsutbildning 

 Upplägg

Utbildningen varvas mellan teori, observartioner och praktik.

Vi träffas under 8 helger samt en sommarvecka per år.

Träffarna äger rum i Stockholm, oftast i söderförort.

En del av utbildningen görs på distans varför du behöver vara beredd och införstådd med att du kommer att få plugga och träna en del på hemmaplan även om du givetvis har möjlighet att ställa frågor och få stöd via mail och telefon.

Utbildningen är upplagd i block där vi koncentrerar oss på 1-2 ämnen i taget äv en om vi naturligt kommer beröra andra ämnen än det som behandlas för stunden.

Vissa bitar lär vi av varandra. Det betyder att elever som började tidigare än dig undervisar dig i något men under huvudinstruktörens uppsikt. När du har kommit en bit in på utbildningen får du prova på att undervisia nyare elever.

På såvis blir blir inte din första "riktiga kurs" första gången du får lära ut.

En liten del av utbildningen består av observationer på kurser. Så småningom får du prova på att undervisa i en bit av en kurs.

 

 

Prov och examinering

Efter varje träff kommer du att få uppgifter, teoretiskt material som ska studeras in samt praktiska övningar med hund. Dessa kommer till största del vara anknytet till det vi gått igenom men kan också röra ämnen som läses in förberedande för kommande block.

Så gott som alla träffar kommer att innehålla en skrivning/ ett teoretiskt prov.

Varje prov innehåller en allmän del som är lika för varje elev och ibland en individuell del.

Den individuella delen berör frågor som du ev. hade svårt för vid föregående prov.

Eftersom du kommer får tillbaka dina tidigare  prov då dessa är rättade (med förklaringingar) så kommer du förstå vad just du behöver läsa på igen.

Med ovanstående system reduceras risken för att någon elev inte skulle få tillgång till den kunskapen som förväntas för examinering i de olika grenarna.

Examineringen sker stegvis. Dvs. du blir diplomerad i en gren i taget varefter vi behandlat det, samt visat prov på våra kunskaper och färdigheter.

Den praktiska biten invävs i varje del-examinering.

Du blir diplomerad hundpsykolog samt diplomerad hundinstruktör med specialisering i Pers, Vardagslydnad/relation, personspår, personsök samt specialsök (Kantarell/ Svampsök)

 

 

Förkrav

Hundinstruktörsutbildning 

Du bör ha erfarenheter av att umgås med hundar.

Du ska vara 18 år fyllda då utbildningen startar.

Du bör behärska svenska språket tillräckligt väl för att kunna gå en vuxenutbildning. 

Du kommer att behöva ha en hund att träna med under och inte minst mellan träffarna. 

 

 

 

Läs villkor och rutiner för kurser och utbildningar >>

 

Kostnad/ Betalnings-alternativ

Hundinstruktörsutbildning 

Alternativ 1:

 

Anmälningsavgift 2.400 kr

En engångssumma på 16. 000 kr som betalas senast 2 månader innan utbildningens start. 

 Med detta alternativ är den totala kostnaden 18..400 kr

 

Alternativ 2:

Anmälningsavgift 2.400 kr

Delbetalning 800 kr per månad under de 24 månader som utbildningen pågår.

Med detta alternativ är den totala kostnaden 21.400 kr

 

*Priserna inkluderar moms

* Kost och logi ingår inte i utbildningskostnaden.

* Det nödvändiga kursmaterialet ( främst i form av kompendier för de olika delarna) ingår i kostnaden. Det enda du kommer behöva betala för är sådant som går till din egen hund såsom klicker, hundgodis, leksaker, spårlina, ev spårsele och tjästetecken (för personsöket)

 

Anmälningen är bindande. Dvs det går ej att få tillbaka anmälningsavgiften. Om du betalt anmälningsavgiften men, av en eller annan anledning, inte kan starta just när du hade tänkt det,  så erbjuds du en senare start utan att då behöva betala en ny anmälningsavgift.

 

 

 

Hundinstruktörsutbildning 

Ansökan

I ansökan beskriver du din erfarenhet av hundar

Lämna namn och kontaktuppgifter.

Läs Läs villkor och rutiner för kurser och utbildningar >> innan du gör din ansökan.

Skicka din ansökan via detta formulär eller ring Ildiko på  076-716 20 24