Hem -> Leva med hund -> Hund-specialiteter som kan behöva styras om ->

 

Hundar som skäller mycket när det ringer på dörren, när någon går utanför dörren ect

  Att berätta när det ringer på dörren är en uppgift som många hundar tar på sig.  

Oftast rör det sig om en eller två ”voff” eller bara en lågmält ”buff”.  I andra fall skäller hunden mer eller mindre ihållande så fort någon går utanför dörren, tar hissen i trappuppgången eller flyttar en möbel tre våningar upp.

Alarmerandet  (som för hunden överlag är just att skälla på ett visst sätt) är inte ett problem i sig. Det bara ”är”. Men om du eller dina grannar störs av det blir det förstås ett problem.

 

Att säja ”tyst”, ”nej”, ”neej” , ”tyst” verkar inte hjälpa speciellt bra, inte ens om en gör det i flera år i streck.

Om skällandet, enligt dig och/eller dina grannar, är ”överkomligt” kan du prova med att säja ”tack” istället för ex. ”tyst”.  ”Tack” är nödvändigtvist inte samma sak som ”bra”. När du säjer ”tack”, medveten om att hunden gör så för att berätta för dig/ familjen att ni ska vara beredda på att någon kan komma, så förmedlar du något till hunden som ibland kan göra att hunden själv blir nöjd av att hen lyckats få dig att förstå läget och därav ”tycker” att det räcker och tystnar. Om detta fungerar tillfredställande så beror det inte direkt på att vi har lärt hunden betydelsen av ordet ”tack”. Det beror i så fall på att du lyckats förmedla en attityd/medvetenhet till hunden och att hunden lyckats fånga upp det och tolka det som om uppgiften redan är avklarad.  Om ni lyckas med ovanstående ”metod” så betyder det inte att skällandet vid ex dörr-ringningen kommer utebli, utan mer att en hyfsat ”överkomlig” nivå på skällande tonar ned lite eller förhindras att trappas upp.

Om du ej får resultat av ovanstående eller om du inte är helt nöjd med resultatet kan du behöva lite mer strukturerad under en period.

För träningen behöver du något eller någon som utlöser hundens skällande. En inspelad dörrklocka? En knackning i bordet eller helt enkelt en person som står utanför dörren och ringder på.

Om du kan utlösa hundens skällande med hjälp av ett inspelat ljud så börja gärna där. Dels för att det blir lättare och dels för att det kan vara svårt och/eller dyrt att få tag på en person som kan figurera.

 

En hund som skäller ofta/mycket vid nämnda tillfällen är en hund som tagit på sig uppgiften att alarmera och tycker att den här uppgiften är väldigt viktig. Att göra någonting som vi anser vara viktigt är ingenting vi vill sluta med. Det gäller förstås även hundar, särskilt om hunden "anser" att uppgiften (alarmera, vakta eller både och) är till gagn till hela familjeflocken och dess överlevnad. 

 

1 Fastställ ett ljud som du lätt kan framkalla (ex inspelad knackning, dörrklocka). Lägg 2-3 dagar på att klicka in hunden om hon/han inte är inklickad.

Håll dig nära hunden. Ha retningen hos dig och utlös den. Sekunden (eller millisekunden) innan hunden börjar skälla kommer hon göra någonting annat (ex spetsa öronen och titta mot dörren) den millisekunden klickar du snabbt och ger en gobit. Om du ej hinner klicka innan skallet kommer så låt bli, ge ingen gobit, prova igen istället.

Det rör sig , som sagt, ibland om sekunddelar så du måste vara snabb. Av den anledningen är klickern väldigt praktisk. Om hunden skäller efter att hen tagit berömmet (klick+godis) , strunta i det. Men berömmet ges innan hunden börjar skälla (i de fall du hinner).

Gör så här några gånger. Om hunden reagerar på flera ljud, träna  gärna på de olika ljuden och börja med det som får hunden minst benägen att skälla (om det nu finns någon inbörders ordning)

Så småningom börjar hunden förstå att hon kan få en godis av dig när ljudet kommer. Ungefär som när man lär en signalhund (en hund som assisterar vissa personer som är döva) att signalera om det ringer på dörren, om brandvarnaren går igång, om telefonen ringer mm

Förr eller senare kommer tillfället då hunden tittar mot dig när ljudet utlöses.  Då är du förstås snabbt framme med massor av beröm. När hunden gjort så här ca 10 gånger är ni redo för nästa steg. Om ni provat många gånger och det inte alls fungerar. Prova med att spela in retningen/ljudet (om ni inte redan gjort det) och spela upp det på låg volym och gör som enligt ovan (beröm och gärna med godis så fort hunden reagerar). Höj volymen vartefter.

 

2. LÅT det gå lite tid innan klick + godis kommer.

    Utlös ljudet, låt det gå en sekund, om hunden är tyst den sekunden klicka och ge godis

    Om hunden hinner skälla, strunta i det och börja om igen.

    När hunden har lyckats vänta en sekund (är stabil på en sekunds tystnad efter retningen) 3 ggr på raken ökar du till 2 sekunder innan klick+ godis kommer. Osv till hunden kan vänta 10-15 sekunder. När hunden är stabil/säker på 10-15 sekunder är det dags att träna med figurant.

 

3, Börja med figurant om du inte redan gjort det.

    Du och hunden är i hallen, figuranten står utanför och utlöser retningen. Om det är nytt så kan ni backa ca 5 sekunder, dvs endast kräva 5 sekunders tystnad innan klicket +godiset kommer sedan utökar ni tiden succesivt. Om hunden inte klarar av 5 sekunder när det är på riktigt. Börja om med 0,5 sekund, 1 sekund, två sekunder osv i den takt hunden klarar av det. När ni kommit upp i 10-15 sekunder med "riktig retning" är det dags för nästa steg:

 

 

4. Inled första passet på setg 4 genom att repetera steg 3. Sedan gör ni så här: Du och hunden är i hallen, men du är en bit ifrån hunden. Figuranten utlöser ljudet, vad händer? Förmodligen kommer hunden titta mot dig, ibland komma till dig. Om hunden kommer, klicka och ge godis. Om hunden bara tittar på dig, ropa till dig hunden (gå ej mot hunden, backa hellre) och förstärk (klick+godis) så fort hunden kommer mot dig. Om det ej funkar, upprepa steg 3 ett tag.

 

5. Backa ännu mer från hunden. Gör som steg 4.

 

6. Gå in i rummet närmst hallen. Gör som steg 4

 

7. Gå in i ett rum längre bort osv tills du kan vara i vilket rum som helst när det ringer på dörren och att hunden kommer till dig då och att detta är någolunda stabilt (dvs fungerar nästan alltid)

 

8. Gör som steg 7 men att hunden inte är beredd på det. När det fungerar så är ni redo för verkligheten:

 

9. Lägg en skål godis någonstans i eller i anslutning till hallen.  Nu väntar ni tills att någon ringer/knackar på dörren på riktigt (dvs ingen figurant, utan någon som ska komma till er av annan anledning). Om hunden är tyst och söker kontakt med dig, ge en godis.

När detta fungerar 9-10 gånger går du över till att bara ge godis varannan gång.

När det fungerar i kanske 19 fall av 20, så kan du gå över till att ge godis ibland. Men fortfarande endast de gånger hunden INTE skäller utan "berättar" på annat vis, såsom att komma till dig.

 

10. Skäller hunden även på annat, såsom andra hundar? Prova samma sak....men på hundar. Så fort hunden ser en hund: klick+ godis osv tills hunden kan vänta en sekund innan klick+godis osv.  

 

                                                 LYCKA TILL