Tävlingsträning – att träna inför tävling (Tävlingslydnad)

 

 

Att utföra momenten på tävling skiljer sig en hel del ifrån hur det , som oftast, ser ut när vi lär in och tränar momenten. Därför är träningen inför tävling en del i sig, en del där vi förbereder hunden för hur det ser ut under tävling.

 

När vi tävlar får vi ej ha klicker, godis och/eller leksaker ens i fickan, än mindre använda dem.

Mellan momenten får vi dock belöna hunden socialt.

Hunden behöver alltså lära sig att utföra alla momenten på rad och att , istället för att få belöningar under utförandet, vänta tills efteråt.

Utöver detta behöver hunden vänja sig vid tävlingsledarens direktiv till föraren, ljud och rörelser från publiken och att du går mer stelt/ ”militäriskt” än du gör under inlärningen.

 

Om vi vill att hunden ska vara lika uppmärksam, motiverad och precis som när du tränar behöver vi en bra plan.

 

När ska vi börja tävlingsträna?

Egentligen kan vi börja göra det nästan när som helst men förslagsvis kan vi börja när hunden kommit en liten bit, att ni har kanske 4 moment under inlärning varav ett är färdigt eller så gott som färdigt.

 

Att gå från Godis/lek under och mellan momenten till efter utförandet av kanske 8 moment

 

Målet är att hunden stegvis ska få vänja sig vid att få allt godis/alla leksaker efter utförandet av alla momenten istället för i mindre portioner under och mellan utförandet av momenten.

Vi måste alltså”berätta” för hunden att om vi inte delar ut belöningar under och mellan utförandet av momentet så betyder det inte att han/hon inte kommer att få några belöningar. Bara att de kommer alla på en gång.

Innan jag går in närmre på hur vi kan ”berätta det”, dvs innan övergången från många små belöningar till en stor ska det understrykas att vi aldrig någonsin helt  ska sluta belöna/förstärka under träningen/utförandet av momenten, det vi ska göra är att vi också tävlingstränar. Den ”vanliga” träningen ska alltså fortsätta och inte bytas ut mot tävlingsträningen. Tävlingsträningen är inget alternativ till den vanliga träningen, snarare ett komplement, dvs något vi lägger på. Ibland tränar vi med många små belöningar för att förstärka det vi vill förstärka, lära in det vi vill lära in. Andra gånger tävlingstränar vi.

 

Den här biten av tävlingsträningen har målet att hunden ska veta att vi, direkt efter momentens utförande, går iväg till en väska där det finns massa godis, en boll, en kamp-trasa eller lite av varje (beroende på vad hunden uppskattar).

 

 

Steg 1

Börja med att visa belöningen för hunden. När hunden är intresserad så lägger du ned belöningen på marken, men utan att hunden får ta den (ha förslagsvis hunden kopplad i början). Om du vill kan du lägga belöningen på en papptallrik eller liknande, så det bättre syns vart belöningen är någonstans.

Säj ”varsågod” (eller annat påbjudande ord) och låt hunden ta belöningen.

Upprepa några gånger.

 

Steg 2

Flytta papptallriken med belöningen en bit bort och gör enligt ovan.

Upprepa och flytta tallriken successivt längre och längre bort tills hunden, på ”varsågod” får springa ca 4 meter för att hämta belöningen.

 

 

Steg 3

Placera tallriken med belöningen en bit bort

Låt hunden utföra en väldigt enkel övning, ex ”sitt”, och i samma sekund som hunden sätter sig säjer du ”Bra, varsågod” och hunden får springa och ta belöningen.

Upprepa några gånger.

 

Steg 4

Ta något annat delmoment, ex ”ligg”, och så fort hunden lägger sig säjer du ”Bra, varsågod”.

När du upprepat det här 3-4 gånger låter du hunden ligga några sekunder innan du säjer ”Bra , varsågod”.

 

Steg 5

Välj ut ett helt moment som hunden är säker eller hyffsat säker på.

Visa tallriken med belöningen och lägg den en liten bit bort (inte för nära, då kan den bli ett för stort störningsobjekt).

Utför momentet och så fort det är klart säjer du ”Bra, varsågod” så får hunden själv gå och hämta sin belöning.

Ganska ofta kan hundarna, i början, bli lite förvirrande och/eller distraherade av det här sättet att få belöningar, men det kommer snart bli naturligt för dem.

 

Steg 6

Ta samma moment som i steg 5 och gör det 3 gånger i stöten, men en av dessa tre gånger kommer ”Bra, varsågod” någonstans mitt under momentet. Precis som innan kan hunden alltså belönas för något bra han/hon gör mitt i momentet, fast nu med extern belöning. Och precis som annars så gäller det att belöna något vi vill förstärka, dvs vi säjer ”bra, varsågod” vid ett ögonblick där hunden gör som bäst ifrån sig.

Stanna vid det här steget ganska länge. Parallellt tränar du vidare på andra moment till ännu ett moment blir helt eller så gott som färdiginlärt.

 

Steg 7

När du har ännu ett moment som är så gott som färdiginlärt tränar du även detta moment enligt steget innan (steg 6)

 

Steg 8

Nu gör provar du att göra de två extern-belönade momenten på rad utan att emellan skicka hunden på belöningen. Gör det ena momentet, avsluta det och belöna socialt genom att klappa, peppa, busa och berätta för hunden hur duktig han/hon är osv. Gör det andra momentet och mitt i det (och då vid ett bra tillfälle att förstärka) skickar du hunden mot belöningen (”Braaa, varsågod!”).

 

Steg 9

Fortsätt så här med moment efter moment tills ni kan göra alla momenten efter varandra för att avsluta med ”Braaa, varsågod”.

Låt det bli mer och mer belöning på tallriken. Om det är godis kan du lägga dit en godisbit för varje moment. Om det är leksak kan du låta hunden leka (alternativt leka tillsammans med hunden om det är det som uppskattas mest) längre och längre tid för varje moment som läggs på.

Undertiden du lägger på moment för moment är det viktigt att du ibland skickar hunden redan efter ett moment eller efter några få sekunders ex fritt följ, direkt då hunden har lagt sig eller annat delmoment. Om du är noga med den biten så kommer du dels kunna gå framåt fortare och dels

få ett bättre resultat på tävlingsplan.

 

 

Steg 10

Börja med att lägga tallriken med belöningen ovanpå en väska eller påse.

Stanna vid det här steget åtminstone 4-5 pass

 

Steg 11

Öppna väskan eller påsen och visa att du lägger ned tallriken däri. Låt Väskan eller påsen förbli öppen, gå och kör ett moment, skicka hunden på belöningen.

 

 

Steg 12

Gör som ovan, men att du kör flera moment efter varandra innan du skickar hunden på belöningen.

Stanna vid det här steget minst 4 pass.

 

Steg 13

Nu behöver du ingen tallrik till belöningen längre. Visa hunden belöningen , lägg ned den i väskan eller påsen och stäng/förslut den. När du skickar hunden på belöningen, följer du efter, öppnar väskan/påsen och ger belöningen.

 

Steg 14

Flytta väskan/påsen längre bort

 

Steg 15

Flytta den ännu längre bort

 

Steg 16

Ja, ännu lite längre bort :)

 

Steg 17

Gör den icke synlig för hunden

När ni kört igenom några moment, berätta för hunden att hon/han är jätteduktig, gå tillsammans med hunden rakt till väskan och ös på med godis och/eller lek därifrån.

Anledningen att ni nu ska gå tillsammans är att hunden inte ska fly planen på egen hand sedan när ni tävlat. Behöver du koppla hunden för att vänja hen vid att gå tillsammans med dig till väskan så gör du det.

 

 

 

Tävlingsmässigt kroppsspråk

På tävling ska vi gå, svänga, stanna osv så ”korrekt” som möjligt, dvs i jämn takt, med rak rygg, tvära svängar och med blicken oftast rakt fram. Hunden ska bara följa oss och våra anvisningar, men helt utan att vi hjälper hunden att göra det. Vi ska gå som om hunden inte var där och därför kan det vara bra att börja just så, dvs utan hund!

 

Gå igenom momenten utan hunden. Tänk att hunden är där och utför momenten perfekt.

Vid fritt följ/linförighet går du framåt, svänger, gör helt om, gör halter, börjar gå igen.

Vid platsläggningen börjar du med låtsashunden i utgångsposition, går rakt fram, kommenderar ”ligg” (du kan kommendera i tanken om du är rädd att någon ska höra och slå en signal till närmsta psykakut) osv.

 

Ovanstående övning är, förutom funktionen att du ska lära sig att gå ”korrekt” och om du föreställer dig att hunden utför momenten perfekt, naturligtvis också en mycket bra mental övning inför tävling. I samma grad som du har förmåga att föreställa dig att din hund utför momenten perfekt i samma grad främjar du också resultatet åt det hållet.

 

När du har vant dig vid detta hämtar du hunden och gör det här igen, kanske bara en liten bit i början innan du avslutar, berömmer och blir ”dig själv” igen.

Så vänjer du hunden steg för steg vid ditt lite stela uppförande. Om du inte skyndar på detta för snabbt så finns det stor sannolikhet för att din hund faktiskt kommer reagera väldigt positivt och skärpt på att du blir mer skärpt. Om du gör det för snabbt (för mycket på en gång) finns risken för att hunden tycker att det blir konstigt och t.o.m obehagligt att u plötsligt blir så stel/militärisk i dina rörelser.

 

 

Miljö

Innan tävling behöver ni träna i så många olika miljöer som möjligt, välj miljöer med, bit för bit, svårare störningar. Mer folk, mer ljud osv. Kan du ta dig till en tävling och träna lite där utanför plan är det förstås idealiskt. Eller om du hittar andra ”tillställningar” där folk kan börja tjoa, klappa händerna osv.

Att besöka en tävling innan du själv tävlar, om du inte redan gjort det, är förstås jättebra. Då blir du mer säker på hur det går till.

 

Tävlingsledarens röst

Då du tävlar kommer en person (TL,tävlingsLedare) ge dig anvisningar om vad du ska göra. Orden har fortfarande sin botten i det militära varför energin också ofta har det: ”Intag utgångsposition” ”Framåt marsch”, ”Gör halt”, ”Höger om marsch”, ”språng marsch” ,”kommendera”osv.

Försök att ibland få någon att kommendera dig/ge dig anvisningar på detta vis då du tränar hunden.

Om det är möjligt, låt både en man och en kvinna ge anvisningarna. Spela in dem på band och spela upp det så slipper du bli beroende av andra lika ofta.

Om du vill kan du förstås leta reda på en tävlingsträning-kurs där ni bla kommenderar varandra.

 

 

Se den första tävlingen som en tävlingsträning

Ofta blir vi ganska nervösa den första eller de första gånger vi tävlar vilket ibland påverkar hunden negativt (för vissa hundar påverkar det i positiv riktning).

Se den eller de första tävlingen/tävlingarna som tävlingsträning! Försök tänka så, om du aldrig har tävlat kan de första gångerna ses som tävlingsträning. Det finns inget som hindrar oss att se alla gånger som tävlingsträning, det kan gå bra ändå!

 

 

Värm upp hunden inför tävling

Kanske har du något sätt att förbereda hunden inför momenten. Se till att vara på plats i god tid så du kan göra det. Träna lite utanför plan, peppa hunden. Brukar du ta med dig en speciell väska eller liknande när ni ska träna tävlingslydnaden så tar du förstås med den även då ni ska tävla, den fungerar ju ofta som ”trigger”.