Platsliggande

 

Det färdiga momentet går ut på  lägga hundarna med 5 meters mellanrum, lämna dem i en viss tid (2 minuter i lydnadsklass 1) och på order från tävlingsledarna gå tillbaka och sedan sätta hunden igen.

 

steg 1

Lär in ett snabbt läggande genom att föra leksaken/ godiset rakt ned och sedan i riktning från hundens nos.

                    

Belöna hunden så fort hen lägger sig  även om det inte skulle vara så att hen ligger perfekt  med hela magen i backen. Senare,när vi kan få det här snabba läggandet endast med kommando ( "plats" eller "ligg") väntar vi med belöningen tills hunden ligger med hela magen i backen om hen nu inte gjorde det från början.

Om du tidigare inte lagt hunden på din vänstra sida så börjar du göra det.

 

Steg 2

Lämna hunden liggandes. I början går du bara några få steg från hunden, för att gå tillbaka och berömma.

 Succesivt går du längre bort och låter hunden ligga längre och längre stund tills hen kan ligga så i upp till 2.5 minuter (det är bra att öva med marginaler!). Låt gärna den succesiva ökningen ta tid, gärna ett par veckor.

 Även när ni börjar komma dit att hunden kan vänta lite längre, ex 1.5 minuter så varava träningen med att låta hunden vänta kortare stunder än hen klarar av. På så vis skärper du uppmärksamheten på dig.

 

Steg 3

Steg 3 är att börja med störningar i succesivt ökande svårighetsgrad.

Exempel på störningar i stegrande ordning ( ta inte ett nytt steg förrän steget innan fungerar utan att hunden ändrar position):

a, När du gått ifrån en bit: gå tillbaka några steg tillbaka mot hunden för att sedan gå längre ifrån hunden igen.

b, Gå lite åt sidan istället för rakt fram då du lämnar hunden, gå runt lite innan du går tillbaka.

c, Gör oväntade rörelser under så väl lämnandet som tillbakagången, ex snurra eller sätt dig på huk.

 

Steg 4

Gå flera gånger fram och tillbaka: mot hunden, ifrån hunden, mot hunden igen osv.

 

Steg 5

Låt människor passera mellan dig och hunden. Först människor hunden känner och senare någon, för hunden, okänd människa. När detta fungerar väl kan du låta en annan hundförare, med sin hund i koppel, passera mellan dig och din hund. Likadant där att vi börjar med ett bekant ekipage och när det fungerar kan vi prova med ett främmande ekipage.

 

Steg 6

Sätt dig ned när du står en bit från hunden. Lägg dig ned en liten stund.

 

Steg 7

Gå tillbaka till hunden helt. Ställ dig på fel sida av hunden. Snurra runt lite på plats. Öka svårighetsgraden tills du kan gå runt hunden ett varv och när detta fungerar kan du sakta gå över hunden.

Allt detta går ut på att berätta för hunden att hen ska ligga kvar "vad som än händer" och att det är tryggt och säkert att göra det. Det är värt att dra ut på tiden med detta moment, att låta hunden bli trygg vid en viss störning innan nästa kommer.

 

Steg 8

Träna/ vänj hunden att utföra momentet på en rad med andra hundar. Samma logik här att du gärna börjar med kanske en hund och att denna är bekant för din hund. Vartefter detta går bra kan ni träna med fler hundar och hundar som din hund inte känner.

I det färdiga momentet ska hundarna ligga med 5 meters mellanrum. När vi börjar att träna hundarna att ligga brevid varandra börjar vi med ett längre avstånd än 5 meter och succesivt får de ligga närmre och närmre varandra tills de ligger närmre varandra än 5 meter. På så sätt får vi en överinlärning, vi får marginaler. Har hunden lärt sig att ligga 2 meter ifrån en annan hund utan att resa sig så blir det lättare att ligga 5 meter ifrån en annan hund. Genom att träna överinlärning har momenten större chans att lyckas på tävling då hela stämningen oftast är lite annan än vid vanlig träning.

                                Till huvudmeny för lydnadsmomenten