Motivation och gyllene regler vid inlärning och träning

Hur snabbt och effektivt en varelse lär sig olika saker är starkt förknippat till hur motiverad den är.

Hur lättmotiverad en hund är, dvs. hur villig den är att lära sig nya saker och att samarbeta med oss, beror till viss del på arvet. Men en väldigt stor del beror på miljön, hur varelsen uppfattar och upplever det som händer den. Det sistnämnda, dvs miljöpåverkan, är mycket stark hos sociala och anpassningsbara arter och dit kan man med råge räkna hunden.

Ju roligare din hund upplever träningen, dessto snabbare och mer effektivt kommer den att lära sig.

 

Träna ofta men korta stunder åt gången

Träna korta stunder åt gången. Träna hellre 4 minuter 4 gånger per dag eller vecka än 10 minuter 1 gång per dag eller vecka. Gäller såväl vid inlärandet av ett moment som de allra flesta gånger då du repeterar/ befäster ett moment. Det finns vissa aktiviteter som kräver längre träningspass, men det finns sällan anledning att i sådana fall köra de långa passen oftare än absolut nödvändigt för att ex. testa hundens koncentrationsförmåga och uthållighet.

När ett visst moment fungerar riktigt bra är det lätt hänt att vi tränar just det momentet ofta. Men när ett moment är starkt befäst finns det sällan anledning att träna det mer än högst en gång i veckan.

 

Avsluta när det är som roligast, så hunden längtar efter nästa träningstillfälle

Avsluta när hunden är på topp, när den tycker att det är som roligast. Just då vill vi gärna prova på nästa grej eftersom det går så bra, men avstå den frestelsen. De sista minnet hunden har från det senaste tillfället ni tränade ska vara "Detta är jättekul!"

Är du jättesugen på att träna vidare? Bra, men vänta gärna 5 minuter och låt hunden ha så tråkigt som möjligt under tiden.

Hunden ska längta efter nästa träningstillfälle, för då kommer den vilja snappa upp så mycket som möjligt när den väl får tillfället att lära sig.

Med tiden lär man sig att se när sin hund är på topp, avsluta hellre träningspasset en sekund för tidigt än en sekund för sent. 

Gör avslutet tråkigt/ neutralt

När vi "släpper på" hunden, tillåter den gå fram och äta i sin matskål, tillåter den hälsa på en annan hund eller dylikt så handlar det i regel om att hunden ska få göra något roligare än den gjorde alldeles nyss. Då använder vi exempelvist "varsågod" eller "hopp och lek".

När vi avslutar träningen så använder vi ett neutralt ord utan några förväntningar i. Förslagsvist ordet "slut". 

Hunden förstår inte skillnaden på orden, men den är expert på att förstå skillnader och nyanser i våran attityd.

Gör ett litet uppehåll i träningen när ni kommit en bit på väg

Låt oss säja att ni är mitt uppe i en period där ni tränar in ex olika lydnadsmoment och de kanske 2-4 tillfällerna ni tränar per dag är bland det roligaste hunden vet. Välj plötsligt att göra en eller några dagars totalt träningsuppehåll. När du börjar igen tränar du bara en gång (och väldigt kort!) första gången, sedan som vanligt igen. Gör gärna uppehåll i träningen innan det verkligen är nödvändigt. Försök ligga steget före så hunden aldrig/ sällan blir uttråkad. 

 

För träningsdagbok

Planera och utvärdera träningen. Bestäm i förväg vilket/ vilka moment du ska träna. Skriv en notering om hur det fungerade och vad du kanske bör tänka på tills nästa gång. Det kan inte nog understrykas hur mycket nytta man har av att föra träningsdagbok.