Hem -> Leva med hund -> Hälsa

Några ord om hundar och allmän fysisk hälsa

 

   

Den fysiska kroppen, liksom den psykiska/mentala "kroppen", strävar efter balansförhållanden på olika plan och också mellan dessa plan.

Exempel på sådana förhållanden är blodtryck, saltbalans, balans mellan olika fetter, balans mellan syror och baser, balans mellan olika aminosyror, olika vitaminer, olika mineraler osv

Kroppen (och "kroppen") strävar alltid efter den perfekta balansen med hjälp av olika system, exempelvist slutna buffersystem för att upprätthålla syra/bas balansen.

Ju större störningar/obalanser som kommer utifrån, desto mer måste kroppen kämpa för att upprätthålla balansen. Det här kämpandet kan ibland ta mycket energi från andra viktiga processer i kroppen  och mer och mer fokus ligger då på att överleva istället för att leva. Därför är det bra om vi, förebyggande, ser till att hunden får möjlighet att upprätthålla god balans. De flesta hundar har idag ganska många beteenden som verkar  för att upprätthålla en god balans . Det syns ffa i två delar som är tätt förknippade till varandra och har betydelse för alla andra delar:

                                                                                                        
            hundens hälsa     Hundens hälsa                                                             

 

 

Syra/bas-balansen

När en hund föds har hon, vanligtvis, ett neutralt eller svagt basiskt ph-värde.

När hon är gammal har hon , i de allra flesta fall, en översyrning.

Alltså:

Ung = Neutralt ph-värde, ibland med lutning till basisk.

Gammal = Översyrad

Så hur gammal/sliten en varelse är  har ABSOLUT inte endast med antal år att göra. Men åren gör varelsen surare och surare. Det finns visserligen ett inbyggt system för att upprätthålla syra/bas-balansen, men vid stor miljöpåverkan åt fel håll (och i viss mån även annars) är det förstås bra om vi kan underlätta bördan hos det systemet. En människa, en hund eller vem som helst som är försurad kommer både känna sig och se betydligt yngre ut om balansen återställs.

När en varesle har normalt/neutralt ph- värde så är hon frisk, vital och vid ex skada eller sjukdom så läker hon snabbt. Detta är en av anledningarna till att det idag utvecklas metoder för att operera  missbildade foster t.o.m innan födseln (i livmodern). Även om det inte i alla kretsar kopplas direkt till phbalansen så är det en väldigt viktigt faktor.

 

Förutom att maten i västvärden (och ja, även för hundar) i regel innehåller fler syror (läs aminoSYROR och fettSYROR) än vad en normal tamhund behöver så har vi i norden en övermedel-sur natur. Redan om vi läser i gamla svenska naturböcker så nämns detta. Och vi som lever här, får naturligtvis ta del av detta. För att motverka försurning så kalkar vi sjöar, gräsmattor, kossor osv. så att de ska må bra, men att vi som lever av samma natur som dessa också skulle behöva "kalkas av" kommer många gånger i skymundan. Och vi fortsätter i regel att äta en ganska starkt syrabildande kost. Vi utsätts också för en del syror via luften vi andas, då ex i form luftföroreningar.

 

Så vad kan vi göra för att underlätta för hunden här?

1. Ge inte en kost som är kraftigt syrabildande så länge hunden inte äter lika mycket basbildande födoämnen (googla för lista) och ge inte ett högprotein-foder.  Fett och protein behövs ja, men absout inte samma mängder som ett vilt hunddjur som jagar sin mat, går miltals för vatten, sover ute i alla klimat och sällan äter varje dag. Våra hundar äter varje dag och oftast flera gånger per dag bla därför att de passar tama hundar bäst (vi vill exempelvis ha ett jämt blocksockervärde hos våra hundar) samt gör av med betydligt mindre energi även om de är aktiva hundar.

 

2.  Blanda gärna in basbildande mat , ex nyponpulver, nässelpulver eller liknande i maten vintertid och låt hunden själv äta sådant (ex nypon, blåbär, hallon mm) i naturen när det växer där. De flesta hundarna gör detta mer eller mindre på egen hand, ge dem tid att göra det! Om de inte alls verkar ha den instinkten kvar, ta med hunden när du själv plockar blåbär så kanske hunden intresserar sig och kommer förmoldligen bli bättre och bättre på detta för varje år...vilket behövs! Låna gärna också  en hund som har denna goda vana och ta med denne, din hund kommer med stor sannolikhet att ta efter beteendet då det ligger nära till hands för en hund att göra så.

 

3. Ge hunden en underhållsdos av sk. ph-kalk, det kommer underlätta balansen. Om hunden är sjuk, särskilt allergier, cancer eller andra översyrningssjukdomar så ger du terapueftisk (högre) dos tills hunden börjar tillfriskna och då övergår du till underhållsdos. Även Aloe Vera har en basbildande effekt även om det ej kommer upp till samma effekt som rent kritkalk/ph-kalk (som hunden skulle fått i sig om hen levde i naturen och drack allt sitt vatten ur sjöar och vattensamlingar) och bör förmodligen inte ges i för höga doser (kritkalket är så gott som omöjligt att överdosera).

 

Det finns också örter som snabbar på den här processen om hunden är mycket sur, men innan vi ger terapueftiska mängder av vissa örter bör vi konsultera fytoteapuet för att fastställa vad som passar hundens allmänna eller övriga konstitution.

 

Balansen mellan goda bakterier och svampar

 

Precis som syra/bas balansen så är det väldigt tydligt att unga (och/eller friska och vitala) varelser ofta har en bättre balans här medan äldre (och/eller sjukare)får en allt sämre.

Alla saker som åldras (även ex träd) angrips av svamp i någon form. Se ett halvdött träd i skogen eller en gammal sjuk människas naglar och/eller tunga.

Svamp trivs i stagnerad/sur miljö varför en försurad kropp ofta får ett överskott av svamp. Likadant åt andra hållet: Svamp försurar sin omgivning varför en varelse med en överväxt av svamp blir försurad med tiden. På så vis handlar dessa balansförhållanden om goda respektive onda spiraler där ett dåligt balansförhållande kan störta ett annat balansförhållande och tvärtom.

 

Det finns flera sätt att förebygga samt åtgärda ett överskott av svamp (oftast rör det sig om Candida albicans). Vi kan hålla svampmängden under schack dels genom att hela tiden tillsätta (äta) de goda bakterierna, sk probiotika/lactobakterier (obs, har inget med mjölk att göra) vilka motverkar ett överskott av svamp och dels genom att äta av saker som innehåller antisvamp (antifungus)-medel. De goda bakterierna finns på ytan av allt (alla vegetabilier) som växer. En vild hund får i sig enorma mängder av detta ffa genom att äta gräsätares fermenterade tarminnehåll och dels genom att tugga på/äta gräs och annat i naturen. De goda bakterierna finns naturligtvis även på vanliga grönsaker osv, men knappt på tvättade och i övrigt behandlade vegetabilier som finns i hundmat (varken vi köpt färdig hundmat eller lagar själv), där är den viktiga ytan för länge sedan förstörd.

De flesta hundar har kvar beteendet att äta tarminnehåll från gräsätare, vilket vi kan låta dem göra om det inte rör sig om nyligen avmaskade hästar och dylikt. Låt gärna hunden äta ex harpluttar, det är massa lactobakterier som dessutom fermenteras/vuxit i djurets mage. Har du en hund som äter andra hundars bajs och/eller är bajsgalna (inte så kul!), prova att ge rena lactobakterier ett tag så slutar många hundar-

De flesta tamhundar äter antingen gräs eller gräsätares bajs (samma sak, men gräsätarens bajs är ännu mer rikt på lactobakterier).

Förut trodde jag att bara vissa hundar (alltid mina) kunde stå och riktigt beta gräs, men jag ser och hör nu att många hundar gör det vilket är jättebra. De är dock inte bra på att smälta gräs men får ändå i sig det som växer på ytan (det viktiga).

Är det väldigt besvärligt med hundens gräsätande (ex att det ofta fastnar sedan när det ska ut från hunden), ge lactobakterier i maten så kommer de flesta hundar äta mindre gräs eftersom de då blir tillfredställda.

I annat fall behöver vi sällan ge dem lactobakterier i maten annat än mitt i vintern och efter eventuell behandling med antibiotika. Efter en antibiotikabehandling är den största delen av hundens lactobakterier utslagna vilket inte alls är bra. Däri sitter nämligen en stor del av immunförsvaret.  I många länder i Europa skriver veterinären alltid ut en kur lactobakterier i samband med antibiotika (och lactobakterierna gs direkt efter avslutad antibiotikabehandling ), men här är det ännu ganska ovanligt så vi får tänka själva. Det är dumt att vänta och avvakta tills vi ser att magen är utslagen, då har det ju gått ganska långt och sådana påfrestningar är inte bra, särskilt inte när en är sjuk/infekterad (vilket en ju är på något vis då en fått antibiotika).

 

Ett annat utmärkt beteende som de flesta hundar har kvar är att de äter bark och ännu bättre - rötter! Där finns mängder av antisvamp-medel (annars skulle träden/rötterna dö av svampangrepp i den fuktiga jorden). I rötterna finns också garvämnen mm som förhindrar att främmande organismer (svalpar samt dåliga bakterier) går in via tarmslemhinnan och infekterar hunden. Så låt din hund ta sin tid och gräva och äta sina rötter! Om hon inte verkar ha så bra kontakt med just det beteendet, ta ut henne med en hund som brukar göra så, gå in i skogen och bara sätt dig och vänta. När de väl har lärt sig så brukar de fortsätta.

 

Behöver en mer drastiska åtgärder för att bekämpa svamp så behöver vi bark som är designad för överleva i ännu fuktigare och svamprika miljöer (såsom regnskogen). Där antar jag att Lapacho (alternativa  namn: Taheebo, Pau´ darco) är det mest verksamma för flest individer (åtrigen rör det sig delvis om konstitution). Och särskilt om svampen har tagit över så pass att det rör sig om cancer (JA, cancertumörer är växande svampansamlingar). Medelåldern då hundar får elakartade tumörer/cancer är 7 år, sådet är helt klart att rekomendera att ge hunden Lapcho/Pau´darco te  några gånger i veckan fr.o.m 5-6 års ålder (blanda i maten/blöt upp maten i te) . Tidigare hos raser som verkar vara mer benägna för sjukdomen (Såsom Flattar). 

Men det finns en hel rad med svampdödande ämnen i naturen, de finns överallt där de behöver finnas. Tänk dig ex en kokosnöt, har du undrat varför den inte möglar när det ligger vätska (kokosmjölk) i mitten? Jo där finns ju rikligt med kaprylsyra som motverkar (mögel)svamp och detta kan vi ta och använda.

 

                                                    I svenska skogar har vi exempelvis vitmossa (sphagnum) som växer på mycket fuktiga platser, innehåller höga halter av aktiva ämnen med antifungus-verkan och därför är ett utmärkt antisvamp-medel    

 

 

Vid tecken på sjukdomstillstånd/skador, kontakta också veterinär eller annan lämplig behandlare för diagnos och ev skolmedicinsk behandling

 

För dig som tycker det är väldigt spännande med örtmedicin/fytomedicin (Fyto=allt som växer) så har min lärare skrivit en jättebra bok! Den berättar om olika växters användning, aktiva beståndsdelar mm och är alldeles gratis att ladda ned här >>