Fritt följ och Linförighet

Kommando-ord: "Fot"

Fritt följ och Linförighet är samma sak bortsett ifrån att det förstnämnda sker utan koppel och det sistnämnda med koppel.

Fritt följ eller Linförighet är ett moment som ingår i alla tävlingsklasser både då man tävlar lydnadsklass och i brukslydnaden.

Ett bra råd är att träna in momentet utan koppel och bara köra några gånger med koppel innan du tävlar lydnadsklass 1 och då endast för att du och hunden ska vänja er vid att det kan hänga ett koppel där.

Under det färdiga momentet ska man kunna se hundens arbetsglädje och kontakt med föraren. Fokuserad och ivrig att invänta vad som kommer härnäst ska hunden följa varje rörelse hos föraren. Hundens position ska vara att huvudet eller bogen är i jämnhöljd med förarens vänstra ben. När föraren gör halt (stannar) ska även hunden stanna och sätta sig.

Vad gäller all tävlinglydnads-träning så rekommenderas att man tränar korta stunder i taget för att behålla hundens motivation och glädje, den tumregeln gäller som allra mest vid just detta moment. I Fritt följ och linföringhet visas själva essensen av hundens arbetsglädje och momentet löper inte bara genom varje klass utan även varje enskilt moment i dessa klasser.Steg 1

Med hjälp av en, för hunden, trevlig förstärkning (favoritgodis/favoritleksak) lockar du hunden att ta kontakt med dig. Var rolig och rör på dig. Så fort hunden hamnar på din vänstra sida och/eller tar ögonkontakt med dig så förstärker du det genom att ge belöningen. När du ser att det ena (befinna sig på vänster sida) och/eller det andra (ta ögonkontakt med dig) börjar bli någorlunda befäst (vilket det blir om du lyckas belöna i rätt sekund det skett) så väntar du med belöningarna tills en sekund då hunden gör både och samtidigt.Så småningom kan du låta hunden gör det under några sekunder i rörelse. Bara efter några få steg så berömmer du. Låt ALLTID berömmet komma i en sekund där hunden är som mest fokuserad. Det gäller som alltid att vara uppmärksam och berömma innan hunden tröttnar/ tappar fokus. Om hunden tappar fokus gör en snabb rörelse IFRÅN hunden (ex. åt sidan) och så fort hunden tar kontakt med dig igen så förstärker du.

Fortsätt några träningspass så här. Ett bra sätt att få den där extra uppmärksamheten är att göra en sväng eller vända helt om med hunden med sig och kasta leksaken precis därefter. Variation skärper hundens fokus: Om du ena gången förstärker när ni går rakt fram, ibland när ni precis har svängt eller vänt helt om så lär sig hunden snabbt att hen alltid ska vara beredd och det är just i det tillståndet vi vill ha den igenom hela momentet: Alltid beredd på nästa förändring i förarens riktning och tempo.Steg 2

Kräv” lite mer, att ni tränar momentet något längre tid innan belöningen kommer, men varva detta med träningsomgångar där belöningen kommer väldigt fort för att inte kompromissa med hundens motivation inför träningen.Gå gärna inte länge rakt fram, låt hunden ha anledning vara uppmärksam.

 

 

Variera mellan vänstersvängar, högersvängar och att ni vänder helt om. Låt, i regel och i den månen det går, det ena passet vara olikt ett annat.

Belöna oftast direkt efter en sväng, det gör att hunden blir uppmärksam på förändringar i riktning vilket har fin effekt även på hur hunden går då ni går rakt fram.

Om hunden tenderar att tränga och/eller gå före, träna mest vänstersvängar tills detta är justerat.

Om hunden tenderar att komma lite efter eller långt ifrån, ta ett snabbt steg åt sidan, gör en högersväng eller helomvändning och beröm så fort hunden hänger på.

Om hunden ibland tappar fokus, tittar åt ett annat håll, ge belöningen i samma sekund hunden väljer att titta på dig igen. Om du väntar en stund med belöningen där blir det inte lika uppenbart för hunden vad det var att vi ville att hen skulle göra. Det är själva valet, förändringen i beteendet från att titta bort till att titta på föraren som blir som är viktigast att förstärka om hunden ibland tappar fokus och tittar bort.

Nu när hunden börjar förstå vad det hela går ut på, att hen ska följa dig på vänster sida och hänga med på varje förändring i riktningen, kan du börja lägga in kommandot "fot". Uttala det glatt, som om det vore en belöning, och vid samma tidpunkter som du skulle belöna. Så småningom kommer hunden koppla ordet med handlingen och då kan du använda ordet som en uppmaning (ett kommando) om vad som ska göras, men även då du kommit så långt är det en stor fördel om du kan uttala ordet glatt om inbjudande.Steg 3

Börja lägga in att ni stannar/ gör halt. Ibland sätter sig hunden då spontant och då förstärker vi förstås det. Ibland kan det till en början behövas att vi använder kommandot "sitt" (vilket lärs in separat). Hur vi än gör (väntar tills hunden sätter sig eller använder ”sitt”) så förstärker vi varje gång hunden sätter sig tills detta är någolunda befäst. Om ni tränat genom att säja ”sitt” varje gång hunden ska sätta sig är det viktigt att ganska snabbt börja trappa ned det. När du tränat med ordet ”sitt” några gånger så kan du prova att stanna utan att säja någonting och invänta att hunden sätter sig spontant. Massor av beröm när det händer.

Så småningom kan du börja lägga in halter även efter svängar och helomvändningar samt att passet börjar så, dvs att du bara står stilla och att hunden sitter på din vänstra sida.

Det är viktigt att du till en början inte hakar upp dig på att hunden ska sätta sig i en perfekt position (helt rakt). Första steget är att hunden ska sätta sig för huvudtaget. När det kommer spontant och har gjort det några gånger kan du , steg för steg, shapa in ett bättre sättande genom att höja belöningskriteriet.Steg 4

När det fria följet är inlärt och fungerar bra i de flesta falleen kan ni låta ca 80% av träningstillfällena vara stegförflyttningar/ vändningar på stället.

Variera mellan att från stillastående position med hunden sittandes på vänster sida:

* Gå ett steg rakt åt vänster

* Gå ett steg rakt åt höger

* Vända till vänster

* Vända till höger

* Gå ett steg fram

* Göra helt om

Låt den första förstärkningen komma efter 1-3 stegförflyttningar/vändningar och naturligtvis vid en gång som går väldigt bra (i förhållande) till hundens nivå för tillfället.

 

Övriga 20% av träningstillfällerna tränas som tidigare, dvs. under marsch/gång och med en del halter.Steg 5Finjusteringen, att exempelvis få hunden att sätta sig perfekt (inte för långt fram, för långt bak eller snett) görs genom att "shejpa" in allt bättre position. Här är förstås klickern oslagbar, men varken din hund är inklickad eller inte så gäller samma princip.

Ta det steg för steg. En bit i taget.

Låt oss säja att du har en hund som sätter sig snett. Dela då upp "vägen"mellan att sätta sig som hunden gör nu till att sätta sig i perfekt position i exempelvis 3 steg/ delar. Det första steget blir att sätta sig något bättre (ungefär en tredjedel närmre/rakare än där ni är nu) innan berömmet kommer. Lirka och locka med dina kroppsrörelser och/eller vänta in att du får hunden att sätta sig något bättre. I exakt den sekunden som hunden ändrar till en något bättre position så kommer klicket/ leksaken/godiset. Fortsätt så här några pass för att sedan invänta ännu ett steg mot en bättre position innan berömmet kommer osv tills det blir så bra som det bara kan bli.

Tänk och gör likadant genom hela momentet (och med andra moment). Bli bättre och bättre på att berömma just i den sekunden som hunden gör som allra bäst ifrån sig i förhållande till vart hunden ligger just nu. Har du en hund som aldrig satt sig spontant då du gör en halt är det läge att berömma så fort hen sätter sig oavsett hur. Har du en hund som har kommit dithän att hen nästan alltid sätter sig i rakt men lite framför är ni där att du väntar med berömmet tills hunden sätter sig något längre bak osv.Steg 6

Träna momentet med koppel ibland, men ALDRIG genom att låta kopplet ersätta kontakten mellan dig och din hund eller din förmåga att få hunden att förflytta sig på ett bättre sätt.Steg 7

Tempoförändringar

Växla ibland mellan marsch (normal gångtakt) och språng marsch ( lätt joggande). Fokusera på att berömma i den sekund då hunden väljer att ändra sitt tempo till ditt tempo.

Steg 8

Varva ibland (mycket sällan) de korta fartfyllda passen med längre pass med marsch, varvat med 6- 7 vändningar och 4-5 halter och någon språngmarchBakdelskontroll

Träna gärna bakdelskontroll separat. Ju mer medveten din hund är om sin bakdel desto bättre svängar, position och, vid andra moment, ingångar.

Här följer några förslag på hur du kan göra (gör gärna minst två av dessa övningar ibland). Utöver det första förslaget gäller att det är bra om hunden förstår signalordet "fot" innan ni tränar det.a, Massera, styrka, klappa nedre delen av ryggen, rumpan, låren, bakbenen i tid och otidb, Under signalordet "fot":

Snurra sakta åt vänster och vara snabb med att belöna (här är klickern bra för

tajmingen) så fort hunden anpassar sig genom att flytta bakdelen. Målet är att du stå stilla på plats och snurrar motsols och hunden följer efter med hjälp av bakdelen i första hand.c. Backa under fritt följ/linförighet, det gör också att hunden blir medveten om sin bakdel. Om hunden svänger ut från dig med rumpan då ni bakar: börja att göra det mot en vägg (inte för nära men tillräckligt för att hunden inte kan svänga ut med hela rumpan och hamna i helt fel position). I början går du extremt sakta belönar du minsta antydan till att hunden backar med. När det funkar lättare kan du backa något snabbare osv. När det har funkat ett tag och hunden tydligt förstår övningen han ni flytta er längre och längre ifrån väggen tills ni kan göra det helt fritt.