Sättande- Kvarsittande

 

Sättandet

Sättande och kvarsittande är något som är bra att ha i sig/ i vardagen och  samtidigt ett del-moment av momentet inkallning i tävlingslydnaden.

"Sitt" brukar vara bland det första en lär sin valp/ hund. Det vanligaste och förmodligen bästa sättet är att hålla en godis framför hundens nos och föra den uppåt-bakåt så att hunden "faller" ned i att sätta sig.  Kommendera "sitt" (alltid med glad ton!) och beröm så fort hunden sätter sig. Upprepa 2-3 gånger per träningstillfälle.

Innan en hund helt säkert kan ett kommando-ord/ kopplar kommandot till ett visst beteende (i detta fall "sitt") finns det ingen mening att uttala kommando-ordet som en uppmaning före det att hunden utför momenten (sätter sig). Under inlärningsprocessen uttalar du istället kommando-ordet då hunden håller på att ex. sätta sig och kanske igen, inbakat i berömet.

Så småningom kan du prova att kommendera "sitt" utan att göra handrörelsen, beröm undetiden hunden sätter sig och direkt efter.

 Om det inte fungerar utan handrörelsen så gör gör den igen men kanske inte lika tydligt.  När detta har funkat 2 dagar i steck så provar du kommandot utan handrörelsen igen.

 

Tips för att få en hund som sätter sig snabbt:

* Ha alltid roligt när ni tränar. Det ska vara en av de roligaste sakerna hunden vet. Inbjud gärna till ett träningspass med att säja "kom ska vi leka!" , mest för att få dig själv till rätt attityd eftersom din attityd smittar av sig på hunden.

* När hunden vet vad "sitt" betyder kan du belöna hen genom att kasta en leksak istället för godis (även godis går att kasta förstås). Ibland framåt, ibland bakåt eller åt sidan.

* Även långt efter , ja även flera år efter att hunden lärt sig att sitta på kommando, så kan du någon gång bli SUPERGLAD och belöna som om det var den första gången någonsin som ni lyckades med detta, det är ett bra sätt att hålla glöden vid liv.

 

Kvarsittande

Kommando: "stanna kvar"

Kvarsittandet kan börja tränas in när hunden säkert vet vad "sitt" betyder.

Börja med att låta hunden sitta en liten stund innan avslutandet av momentet kommer. Upprepa kommandot lungt. Lämna inte hunden i det här första stadiet i träningen. Om du har en hund som lätt reser sig: Lär dig att känna in när hunden är påväg att resa sig och ge slut-kommandot innan hunden funderar på att resa sig. Det är viktigt att ni lyckas (i detta fall att hunden sitter kvar) betydligt oftare än att ni inte gör det.

Efterhand ökar du tiden och provar att gå något steg ifrån hunden. Till en början vänder du dig inte från hunden. 

Uttala kommandot  "stanna kvar" och beröm lågmält då du går ifrån hunden. Försök att gå tillbaka INNAN hunden visar tecken på att vilja resa sig, återigen är det viktigt att du känner in hunden, försök att ha ett större fokus på att ni ska lyckas än att ni ska lyckas gå fram i träningen snabbt. Det sistnämnda gäller för all inlärning men kanske mest av allt då det gäller att sitta, ligga, stå kvar, det är moment som verkligen far illa av att läras in för snabbt.

Det är värt att tänka på att många hundar, i synnerlighet unga hundar, kan assosiera kvarsittandet med kvarlämnande (vilket det ju också faktiskt är).  Så även om en säjer att alla moment ska tränas in succesivt så gäller det, som sagt,  detta del- moment mer än något annat (och ja, även då vi lämnar hunden från liggande eller stående ställning). 

Steg för steg, vartefter hunden blir säkrare så går du längre och längre ifrån den från träningspass till träningspass och/ eller dag till dag. Om hunden, i någon del av stegringen i denna process, verkar otrygg och/eller vill resa sig av annan anledning så planerar du in att du under de 2 nästföljande träningspassen (oavsett om det blir senare på dagen eller en annan dag) backar en aning i träningen, dvs går tillbaka till den graden ni var på innan hunden blev orolig, okoncentrerad och  ville resa sig eller rent av reste på sig.

Om hunden, då du går ifrån hen, börjar titta åt ett annat håll: Stanna då och vänta tills hunden tittar på dig. Så fort du får blicket berömmer du och går tillbaka.

Så småningom provar du att gå iväg med ryggen mot hunden. I början inte så långt som du kanske kan göra då du är vänd mot hunden.

Det sista steget blir att träna detta med fler och fler störningar. tex. på en ny plats eller tillsammans med andra hundar.

 

Tips för att få ett bra och säkert kvarstannande:

* Träna detta i väldigt små steg

* backa ofta träningen, dvs även då ni kommit så långt att ni kan lämna hunden ex. 10 meter så varva träningen med att göra det mycket lättare, ex. gå tillbaka och berömma redan efter två meter. Det sistnämnda är också ett sätt att behålla hundens uppmärksamhet på dig undertiden hen väntar men också eran träningsglädje och kontakt överlag. Vet hunden att det kan hända att du överraskar med att berömma långt innan du brukar så blir både du och träningen i sig lite mer spännande.