Vid inlärningen av nya moment (men också i de allra flesta fall även då momenten sitter) förenklas inlärnadet  av framförallt följande faktorer:

 Träna ofta, men mycket korta stunder

Under inlärandet av nya moment kan ni med fördel träna flera gånger per dag (idealiskt för de flesta hundar är 2-4 ggr). Men låt passen vara korta. Träna aldrig samma moment mer än 2 ggr under samma  träningspass.

Låt belöningen komma under en sekund där hunden verkligen gör det den ska göra.

Ge belöningen under en sekund där hunden gör vad den förväntas göra. Om den gör något "halvdant", dvs om den inte ritkigt förstår och/eller tappar koncentrationen (vilket ofta hör ihop) försök frambringa och/ eller invänta en sekund där hunden är närmre målet och/eller fokuserar på dig mer än den gjorde sekunden innan. På så vis blir resultatet att hunden kommer ett steg närmre målet. Även om det är ett litet steg i rätt riktning så blir många små steg tillsammans värdefulla.

 Avsluta träningspasset när hunden, och du själv, har som roligast

Avsluta träningen innan hunden eller du själv har tröttnat. Gärna två steg innan. Hunden ska längta efter nästa pass. Om du kan få din hund att se själva grejen att ni tränar som en belöning i sig kommer du dels få en hund som lär sig väldigt snabbt och dels få en hund som överlag uppskattar att du kommer med förslag ( = ett bra samarbete överlag). Så har du innan ett träningspass bestämt att du ex bara ska träna 3 moment och en gång för varje moment, håll dig till det för denna gång. Kanske går det jättebra och kanske vill både du och hunden göra det bara en gång till....men gör inte det. Påminn dig istället om att just detta, att ni avslutar när det är riktigt roligt, är det som ger maximala och hållbara reslutat. Är du noga med denna punk så stärker du hundens vilja att verkligen ta vara på de stunder som ni tränar. Att avsluta i tid ger en hund som är rolig att träna och då blir det förstås roligt även för oss, vilket i sin tur smittar av sig på hunden.

 

Hitta rätt kravnivå

Försök hitta balans i kravnivån på din hund. Både för höga och för låga krav ger en ofokuserad hund som oftast tröttnar.

Så om du märker att det blir för svårt för hunden, backa och gör det lättare. Paradoxalt nog så vinner man tid på det.

Om du märker att hunden förstår ett visst moment och tycker att det är jättelätt, ta momentet till nästa steg om det inte är helt färdigt och finslipat eller om momentet redan är färdigt och finslipat: Träna inte på just det momentet mer än en gång i veckan eller senare kanske bara en gång i månaden. När ett moment väl sitter krävs det väldigt lite repetition för att behålla det. Det är lätt att få lust att träna det som redan går perfekt, och det kan man göra ibland dels som påminnelse och dels för att stärka hundens självförtroende, men i regel finns det ingen anledning att göra det mer än någon gång ibland. Fokusera istället träningspassen på nya uppgifter.

 

 Låt träningen vara varierad och för gärna träningsdagbok!

Variera innehållet och följden av innehållet från pass till pass. Om ni håller på med 3 moment och tränar 3 pass under en dag kan ena passet innebära att ni tränar ett av momenten två gånger, det andra att ni tränar två moment en gång var och det andra att ni tränar 3 moment en gång var. Låt passens upplägg vara oförutsägbara för hunden, dels för nyfikenhetens skull och dels för att den då måste vara fokuserad.

Att föra träningsdagbok, dvs att planera ett pass, en dag eller några få dagar i förväg är mycket effektivt ur flera olika synvinklar. Dels får du se utvecklingen, vilket är upplyftande (och din glädje smittar av sig på hunden, som tidigare nämnt).Dels kan du i förväg se till att kravnivån blir balanserad, dvs att ni tränar mindre på det hunden redan klarar av och mer på det hunden behöver tränas på.

I dagboken kan du också föra anteckningar om hur det gick, vad ni behöver träna mer på framöver. Ni kan också anteckna om frågeställningar ni vill ta upp på kursen eller med andra människor som tränar/ tränat samma moment:

Här följer exempel på träningsdagbok för tre dagar.

 

Måndag

PASS UPPLÄGG ANTECKNINGAR
1

Fritt följ x 2

Sitt/stanna x2

Fria följet gick bra, men hon tränger lite så jag får tänka på att göra fler vänstersvängar.

Sitt/stanna: Funkar bra

2

Fritt följ x 2

Sitt/stanna x1 

Ligg x 2

 

Gick bra

Läggandet: Hon lägger sig snabbt nu, dags att börja kräva lite mer, förut fick hon belöningen så fort hon gick ned i något som liknade liggställning, nu kanske det är dags att börja justera det, att hon ska ligga ordentligt med hela magen på underlaget.

3

 

Sitt/stanna x  2

Ligg x 1

Fritt följ x 1

Sitt/ stanna funkar jättebra, dags att börja med inkallningen snart

 

Ligg gick bra, väntade med belöningen tills hon lagt sig helt.

Börjar bli mer uppmärksam på vänstersvängarna. Tränger ändå lite och går före ibland. överlag  går det fria följet bra nu,hon kan koncentrera sig längre stunder,  ska vänta lite längre/ gå flera steg nästa gång innan belöning.

 

Tisdag

PASS UPPLÄGG ANTECKNINGAR
1

Fritt  följ  x2  

Sitt/ stanna + inkallning x 2 

Krävde något mer än innan, koncentrationen var på topp. vart sugen på att kräva ännu längre stunder. Kanske ska jag köra det höst en gång per pass framöver men kräva lite mer. 
2    
3    

 

 Se Verahs Träningsdagbok -Tävlingslydnad

                                                                     Till huvudmeny för lydnadsmomenten