"Handduken"

 

Förslag på kommandoord: "Handduken", "Filten"

Utförande: På uppmaning lägger sig hunden på en handuk/filt, slappnar av där och ligger kvar där tills du ger slutkommando.

Användningsområden "Handduken" är ett mycket praktiskt och högt användbart moment i vardagen. Du kan ha en handduk på en speciellt plats i er bostad där hunden kan få lägga sig om hen exempelvist behöver torka ytterligare efter en promenad. Även om det är blött och lerigt ute och om ni ska in i en bil är det ytterst praktiskt att kunna lägga en handduk på den platsen i bilen som hunden ska vara på. Om du ska iväg någonstans och/eller göra något där situationen kräver att hunden håller sig på en viss plats en stund, kan du ta med dig handduken. "Handduken" är sådeles ett moment som gör att du i många fall där du kanske normalt skulle väga mellan att ta med dig hunden och att inte ta med dig hunden, faktiskt kan ta med dig hunden. Ett möte, en arbetsplats kan vara exempel på en sådan situation. Det finns situationer där hunden egentligen kan följa med, men där det är lämpligt att hunden kan ta hand om sig själv en stund

 Ett annat användningsområde är att få hunden att slappna av

Ytterligare ett användningsområde är att lära DIG att sätta gränser på ett effektivt vis. Med effektivt menar jag här ett sätt som hunden kan ta åt sig av ( =ett sätt som inte gör hunden osäker/rädd)

Vad är det för skillnad på "handduken" och "Ligg- stanna kvar" (förutom effekten om hunden är blöt/lerig)?

Det är en väldigt stor skillnad. Om du använder  " Ligg -stanna kvar" i tävlingslydnaden så betyder det att hunden ska ligga där med fokus på dig och inväntan på nästa invit från dig. Även när vi använder det i vardagen brukar det ha en sådan effekt, om än oftast inte lika stark som i tävlingslydnaden.

Målet med "handduken" är att hunden ska ligga där och vila. En del hundar som har lärt sig detta somnar några minuter efter att hen lägger sig på handduken.

Första delen av inlärningen följer samma principer som inlärningen av vilket moment som helst. Sista delen är en tvärtom-del.

 

Inlärning av "handduken"

Steg 1

Lägg ut en handuk. Stå vid handuken och locka på hunden. Sök och vinn hundens kontakt medans ni rör er lite runt handduken. Ibland kommer hunden trampa på handduken och varje gång det sker berömmer du (klickern kan vara väldigt bra här). Flytta på handuken ibland och gör samma sak igen.

När hunden har trampat på handuken 4-5 gånger tar du en paus och upprepar övningen under ca 3 träningspass

 

Steg 2

Gör som du gjorde under steg 1 men utöka till att få hunden ska lägga sig ned på handuken. Visa att du har en godis eller en leksak och få hunden intresserad av detta. Sätt dig på huk med handen och leksaken/ godiset mot golvet på handduken och locka hunden till att lägga sig ned men utan att använda dig av "ligg", lägg dig" eller annat (se bilden här för att se hur du kan locka hunden att lägga sig men läs ej texten då bilden berör "ligg- stanna kvar").   

 

Gör så här några träningspass och låt hunden lägga sig på handduken ca 4 gånger per pass. Flytta gärna på handuken under ett och samma pass. 

 

Steg 3

Som steg 2 med tillägg av att du, då hunden lägger sig på handduken, uttalar kommandot "handuken" (eller vad du vill använda för detta moment). Säj ordet glatt och ge en godis precis i slutet eller omedelbart efter att hunden lägger sig ned. Gör så här några träningspass och låt hunden lägga sig på handduken ca 4 gånger per pass

 

Steg 4

 

Steg 4a, 4b och 4c behöver inte göras i en viss ordning. Du kan variera mellan den ena och den andra övningen

 

a,

Som ovan, locka hunden till handduken, men gör ej handrörelsen när hunden kommer på handduken. Prova med att bara vara där och vänta lite och se om hunden lägger sig. Om/när hunden gör det så berömmer du. Om hunden ännu inte kopplat övningen till att lägga sig på egen hand så visar du rörelsen, men lite mer diskret/inte lika tydligt. Beröm så fort hunden lägger sig oavsett hur mycket du har behövt visa hen på traven.

 

b, Gå med hunden mot handukken med stanna strax innan och vänta och se om hunden fortsätter självmant mot handduken. Beröm alla tänkbara intiativ att närma sig handduken. Ex att hunden tittar på handduken , tar ett steg mot handduken osv. Om hunden verkar ha befäst ett visst intiavtiv till och/eller intresse för handduken (ex tittar mot handduken och har gjort det några gånger) låt då istället berömmet vänta tills hunden tar nästa steg.  Fortsätt att flytta på handduken ibland under själva övningen. När hunden kommit så långt att hen går till handduken själv (oavsett om hen lägger sig där ännu eller inte) så stannar du lite längre ifrån handduken och låter hunden få en lite längre bit att gå på egen hand. När detta fungerar ökar du succesivt avståndet ytterligare tills handduken kan läggas vart som helst.

 

c, Fånga hundens intresse. Gå fram till handduken och sätt handen på den medans du lockar hunden att komma dit och lägga sig (med mer eller mindre visningshjälp beroende på hur långt ni, för stunden har kommit med 4a)

 

Steg 5 

Som ovan (a, b och c) men att du ger ordet ("handduken") även som uppmaning.

Gå vidare till steg 6 när hunden gör tydliga framsteg i steg a och/eller steg b. Även då du tränar enligt steg 6 så Fortsätter du med a (Att träna på att hunden ska lägga sig utan ligg-kommando eller handvisning), b (att träna på att hunden ska gå till handduken även om du befinner dig allt längre ifrån handduken) och steg c (att lägga en hand på handduken, locka hunden att komma dit och lägga sig)

 

Steg 6

Klappa/stryk lugnande och mjukt på hunden menans hen ligger där på handuken. Om hunden reser sig upp lockar du hen att lägga sig igen och fortsätter att stanna hos hunden och mysa. Gör det gärna länge. Avsluta med slutkommando (i vardagsmomenten gärna ordet "varsegod") Gör den här övningen minst en gång/dag några dagar framöver.

 

När övningen kan inledas med att hunden går och lägger sig på handduken på kommandot, dvs utan att du tydligt behöver visa med händer/kroppsspråk att hen ska gå och lägga sig där. Då är ni redo för steg 7

 

Steg 7

Det sista steget går ut på att hunden ska stanna kvar där på handduken även då du lämnar platsen.

I början stannar du i samma rum för att sedan flytta dig längre och längre ifrån hunden.

Lika så trappar du successivt upp störningar. Dvs. du börjar på en plats hemma vid en tidpunkt där endast familjen är hemma. Så småningom kan du göra det när ni har besök hemma (människor, andra hundar). Och sedan kan du ta med dig handduken ut, till de plaster ni besöker.

Beträffande tiden som hunden lämnas på handduken är detta ett "tvärtom-moment". I vanliga fall, om du lärde in ex ligg och ligg -kvar (och i princip alla moment i såväl vardagen som inom olika grenar) skulle du trappa upp tiden mycket succesivt. Låt oss säja att målet vore att hunden skulle kunna ligga där upp till en timme. Då skulle du börja med kanske 1 minut och när det funkar bra kansk 3 minuter, 10 minuter, en kvart, 20 minuter, 30 minuter, 54 minuter

Här gör vi inte så alls. Det går utmärkt att börja med ex 30 minuter. Sedan göra det ex 10 minuter,tredje gången en timme, fjärde gången 1 minut, 5 gången 50 minuter. Just i detta moment är en födel att första gången du lämnar hunden (om än för 2 meters avstånd) gör det åtminstone 30 minuter. Om du bygger upp det successivt är sannoiikheten att hunden blir fokuserad på dig och/eller rastlös mycket större än om du börjar med ex 30 minuter. Hunden lär sig att vid just detta moment så är inte det närmsta steget att invänta ytterligare ett kommando från dig (ex "varsegod" eller "kom!"). Nästa steg är istället att slappna av och släppa det som är runtomkring. Vara med sig själv ett tag. En sådan övning, förutsatt att den lärts in på ett bra sätt, har en fin effekt på hundens förmåga att kunna landa i sig själv vilket i sin tur har en fin effekt på hundens självförtroende och känsla vilket i förlägningen främjar hundens personliga mognad i en positiv riktning. Familjens/ flockens välmående har betydelse för individens välmående liksom individens välmående har betydelse för familjens-/flockens välmående. Utöver detta har förmågan och möjligheterna till att kunna slappna av, släppa det runtomkring och bara vara med sig själv en stund naturligtvist en positiv effekt även på den fysiska hälsan.

 

När hunden kan lägga sig på handduken på ditt kommando och dessutom har erfarenheten av att det är tryggt och mysigt (du har under tidigare steg klappat hunden tills hen slappnat av) så lämnar du hunden en bit.

Om/när hunden reser sig utan att du har givit slutkommando alternativt kallat på hunden:

Om du hade tränat platsliggning här skulle skulle jag rekomedera att du, om/när hunden reser sig innan nästa kommando, går tillbaka och lägger hunden på kommandot "ligg" igen. Här ska du istället använda ordet "Nej" (eller annat förbuds-kommando). Du säjer det med en trygg och säker röst. Om du skulle säja det innan hunden är helt säker på vad du vill att hen ska göra (ligga på handduken) och då innan hunden har ett säkert alternativ till att resa sig så skulle hunden förmodligen bli osäker/stressad och såväl inlärningen av momentet som hundens förmåga att ligga på handduken och slappna av bli fördröjt och ineffektivt. Att använda förbudsordet gör du alltså endast då du är säker på att hunden kan momentet och vet att det enda som krävs är att hen ligger på handduken.

Några ord om förbudsordet; Försök hitta en plattform i dig själv där du är trygg och säker och uttala ordet utifrån det. titta på hunden, närma dig hunden om det behövs (med samma säkerhet och trygghet i kroppen som i rösten). Att uttala ordet säkert och tryggt, liksom att låta kroppsspråket vara säkert och tryggt och samtidigt göra det snabbt (vilket är nödvändigt ibland) kan vara ganska svårt. Men du finner ditt sätt genom att utgå ifrån och bottna i en trygg lugn och säker plats inom dig själv. I början kan du behöva gå fram till hunden, även ta i hunden. Om du tar i hunden så gör du det med samma trygghet, säkerhet, tydlighet och lugn som när du exempelvist går mot hunden. Det ska alltså inte, på något vis, vara skrämmande eller våldsamt. Om du skulle börja skrika, vifta och röra dig oregelbundet och oförutsägbart, låta rösten gå upp i falsett eller ta i hunden på ett hårt vis är det stor sannolikhet att du ger helt fel signaler till hunden.

 

Till en början, när du lär in detta, kan du använda en och samma handduk eller filt. När momentet är inlärt kan du använda olika handdukar/filtar.

 

Några hundar på tork i min hall :)