Apport

 

 

 

Momentet "Apport" ser lite olika ut i olika klasser. Grunden är dock den samma, att gripa och hålla kvar ett föremål.

Det bästa är oftast att shejpa in det:

Du kan använda en apportbock direkt, annars ett förhållandevis stumt föremål.

                                       

                                                      Grunden

Shejpingplanen innebär att du börjar med att ett beteende som är i närheten av det önskande beteendet, dvs ett beteende som är ”ett första steg” till det önskade resultatet. När det första steget/delmålet är inlärt (hunden "förstår" att hon/han ska göra det för att få belöningen och gör det i fler än 2 av 3 fall) så väntar du med att förstärka tills hunden gör eller kommer i närheten av att göra det andra steget. När det andra steget är inlärt väntar du in det tredje steget innan förstärkningen kommer osv. Allt eftersom träningen fortskrider slutar du förstärka beteenden som inte är tillräckligt nära målet. Det är viktigt att ett steg är inlärt (att hunden förstår vad som förväntas) innan du går över till att sluta förstärka beteendet i det steget och endast förstärka beteendet i nästa steg.

 

Om vi ska lära hunden att gripa ett föremål från golvet och hålla det i munnen kan vi använda oss av dessa successiva närmanden av slutmålet.

 

 1. Att bara vända sig mot/titta på föremålet förstärks

 2. Endast rörelse mot föremålet förstärks (minsta lilla rörelse räknas)

 3. Endast en tydlig rörelse mot föremålet förstärks

 4. Endast en så tydligare/större rörelse mot föremålet än den som hittills är gjorts förstärks

 5. Endast en rörelse nästan hela vägen fram till föremålet förstärks

 6. Endast att, på något vis, nudda föremålet förstärks

 7. Endast en antydan till att gripa föremålet förstärks

 8. Endast ett gripande förstärks (även om gripandet är vagt)

 9. Endast ett tydligt gripande förstärks

 10. Endast då hunden håller föremålet i 2 sekunder förstärks

 11. Endast då hunden håller föremålet i 4 sekunder förstärks

 12. Endast då hunden håller föremålet i 6 sekunder förästärks

 13. Endast då hunden håller föremållet i 8 sekunder färstärks

 14. Endast då hunden håller föremålet i 10 sekunder förstärks

 15. Endast då hunden håller föremålet i 12 sekunder förstärks

 

Det är inte säkert att just din hund kommer lära sig detta i exakt dessa steg, ffa vad gäller de första stegen ser det olika ut från hund till hund. En del hoppar över några steg, går från ex steg 1 till steg 4, vilket absolut inte gör någonting så länge det är hunden själv som tar intiativ till att hoppa över de stegen.

En del behöver en ännu mer modifierad plan. Exempelvis om din hund börjat dutta på apportbocken , men oftast duttar på kanterna/klossarna kan du behöva bestämma dig för att endast belöna då hunden duttar på den delen av bocken där hunden ska gripa/hålla. Likaså om din hund griper håller apportbocken men i klossen: Till en början är det ett steg framåt om hunden precis börjat gripa, men efter ett tag höjer du belöningskriteriet genom att endast belöna då hunden håller bocken korrekt.

 

Hundar som vill leka med föremålet:

En del hundar börjar nästan direkt leka med föremålet istället för att uppfatta det som ett "trick"/ ett moment att gripa och hålla föremålet. Då behöver vi i regel  hitta belöningar (ex godis) som är mer lockande än föremålet och gå tillbaka till grunden och belöna så fort hunden tittar på föremålet.Använd då gärna ett tråkigare föremål så att fokuset blir på att göra tricket och drivkraften blir belöningen.

Om hunden leker eller tuggar mycket kan vi ibland få börja om på 1 sekund fast då:

 

1. Belöningen ges endast då hunden håller föremålet i en sekund utan att tugga

2. Belöningen ges endast då hunden håller föremålet i 2 sekunder utan att tugga

    osv

 

Vi kan också ha en period där vi tar föremålet från hunden så fort han/hon börjar tugga eller rulla föremålet i munnen och försöker på nytt igen.

 

 

  

Att lägga in kommandot:

 

När hunden verkar säker på att ta apporten kan du börja lägga in ordet ”apport” undertiden hunden tar apporten.

 

När du gjort så kanske 10 ggr sammanlagt kan du använda ordet som ett kommando-ord, dvs som en uppmaning att ta apporten. Var noga med att använda ordet på ett glatt sätt, att det heter kommando-ord behöver inte betyda att vi ska låta som om det vore en order (även om tävlingslydnaden från början kommer från det militära)

  

Lydnadsklass 1 och Rookieklass

 

I de här klasserna ska hunden sitta i utgångsposition (på din vänstra sida), ta apporten på ”Apport”

 

och hålla kvar den tills du, på tävlingsledarens anvisning, kommenderar hunden att släppa den i din hand på ”loss”.

 

Första steget mot detta är att lära hunden att ta apportbocken från din hand om ni inte gjorde det från början. Även då du började från marken brukar det inte bli några större problem att lära hunden att ta den från handen. Belöna gärna direkt de allra första gångerna hunden tar från handen. OM det skulle bli svårt för hunden så kan du börja om från början (titta på apporten, nudda, ta med munnen osv), men att det förmodligen kommer bli mycket lättare.

  

Steget efter det är att lära hunden att ta apportbocken då hon/han sitter i utgångsposition.

 

Lär in detta separat om du inte redan gjort det.

 

Kommendera ”fot” och när hunden sitter där räcker du fram apportbocken och kommenderar ”apport”.

 

Oftast går det lika lätt som när hunden satt någon annan stans. En del hundar reser sig, släpper apporten eller annat. Då låter du bara bli att belöna. Ha lite tålamod och belöna varje steg i rätt riktning.

  

Avlämnandet ”Loss”

 

Tidigare har belöningssignalen (”klick” eller ”braa”) vart signal för att hunden ska släppa föremålet.

 

Träna nu under en period på att säja ”loss” precis innan belöningssignalen kommer.

 

Träna också på att du ska kunna räcka fram din hand utan att hunden släpper. Gör det stegvis, dvs räck fram handen lite i taget.

 

Fortsätt att alltid säja ”loss” precis innan belöningssignalen.

 

När ni gjort så här ett tag ska du titta efter tecken på att hunden söker din hand (fortfarande med apporten i handen), belöna minsta lilla initiativ till att hunden söker din hand. När du ser att det lilla initiativet blivit stabilt kräver du lite med innan belöningen kommer. På så vis låter du hunden bli mer och mer aktiv och du själv mer och mer passiv. Så småningom kommer du kunna ha handen väldigt nära eller t.o.m om apporten innan ger ”loss”-signalen.

 

En del hundar kan vi behöva utmana lite i själva fasthållandet. Såsom att vi ska kunna ta i apporten innan de släpper. Nästa steg är att vi ska kunna dra lite i den.

 

 

 

                                                 Till menyn för inlärning av lydnadsmomenten