Hem -> Lunaliahund -> Hur kommer Lunalian till?

 


 

 

En vanlig fråga är "Vilka raser är Lunalian släkt med?"


Folk är vana vid att raser/ populationer som skapats fr.o.m mitten av 1800-talet är skapade med utgångsläge från en eller kanske två raser och att man sedan ev. korsat in en och annan ras för att få ta del av vissa egenskaper.

Men Lunalian är ingen rasmix, det finns inget "rasrecept", ingen "ras-meny", buffe eller a la carte.

Det man avlar på är en viss profil av egenskaper. Eller ännu närmre bestämt; en viss profil av olika styrkor i de olika egenskaperna som hundar har.

Om en hund , både i sig själv och i kombination med en viss annan hund, kan antas lämna valpar som motsvarar  så spelar det mindre roll vilken ras eller vilka raser den tillhör.

 Detta är en sanning med viss modifikation, inte minst när man kommer till att hitta en hund att kombinera med en viss hund som man redan vill avla på. För nog finner man vissa egenskaper/ styrkor av egenskaper oftare hos vissa raser än hos andra. Man kan ha en hund framför sig och se på dess profil vilka egenskaper den andra hunden tydligt bör ha och den/ de egenskaperna hittar man kanske lättast hos en hund av "den" eller "den" rasen. Men andra gånger kan man finna en viss profil hos en hund av en ras som man inte kunde drömma om skulle passa in på projektet för huvudtaget.

Dessutom är det så att typkoden i vissa fall kan förhindra att två hundar kan kombineras pga för stor koncentration av viss eller vissa raser där man ser en trend av samma defekt. Men återigen, även där man undviker så är det just vissa egensaper man undviker.

En population hundar, varken vi talar om en ras som har funnits länge, en "mix"/typ-population (tex. Cockerpoo, Labradoodle mfl) eller det projektet som tas upp här, går alltid att dra åt önskat håll. Så ur exakt samma "basmaterial" kan man skapa linjer som drar åt väldigt olika håll, beroende på vad man har för mål med sin avel. Därför blir det direkt missvisande att sitta och dela upp Lunalian i raser. Dessutom vet ingen människa vilka eller hur många raser Lunalian kommer vara släkt med om 10, 20 eller 100 år. Det närmsta som går att göra är att uppskatta ungefär hur många procent av den genomsnittliga populationen  som, relativt bestående, kommer vara släkt med raser ur en viss rasgrupp och hur stor del av den genomsnittliga populationen som kommer vara släkt med en annan rasgrupp. Målet är att få fram hundar som motsvarar standard för Lunaliahund. Tillvägagångssättet är , än så länge, inte det vanligaste med att nå det målet är av betydligt större vikt än att begränsa sig till vissa raser.