Vardagslydnad/ relation

Fortsättningkurs HT 2021


 

Träff 4

Vi tränade i Centrum. 

Dels genom att träna på vår regelpotential i en svår miljö och dels genom att vi lekte glada leken. 

 

Nu när ni vet att det faktiskt går att "hålla dem" på en regel i en sådan miljö så "smid medan järnet är varmt" genom att våga utmana er regelpotential i svårare miljöer. Det är så klart lite svårare än vanligt, särskilt till en början, men det är också bra eftersom vi själva då automatiskt blir tydligare. Det är också så att när hunden är mer van vid det så blir det avlastande för hunden att vi ibland sätter en tydlig gräns så de befrias från att ta asvar för allt runtomkring. 

 

Vi lekte också glada leken. 

Dels kan vi leka den under en viss tid, ex under en viss promenad. Det behöver inte vara i en svår miljö, ibland blir ju hundarna mer distraherade av yttre stimuli i en lugn miljö eftersom det då blir mer märkbart när ett visst "objekt" (ex en hund, ett barn eller vad som nu kan göra just din hund distraherad och/eller reaktiv) väl dyker upp.  Många med hundar som reagerar med starka känslor (av alla slag) när de ser andra hundar reagerar knappt alls när det kommer ett helt hunddagis. Så glada leken kan ni mycket väl göra på promenader i lugnare miljö än i ett köpcentrum. 

En annan sak, som jag nog försökte säja men vill stryka under nu är att målet med att ha 3-5 regler på en hund (vilket brukar vara vad de flesta hundar/ de flesta vardagar behöver) kan vara att resten av livet är en lightvariant av glada leken. 

Det ena föder verkligen det andra!

Har vi några regler på hundarnas så kan resten av livet få vara en mestadels en  glad lek.

Och åt andra hållet: Är den mesta av tiden och relationen en glad lek så kan vi lätt berättiga att hunden har några regler (vilket hunden kommer att känna på våra energier och märka av vårt beteende). 

 

Försök få till Glada leken några gånger denna vecka.

Ni kan läsa om den här >>

 

 

Träff 3

 

Sätta sig mitt uppe i rörelse/aktivitet

Veckans läxa är att träna på sitt (som regel) under mental och/eller fysisk rörelse.

Om, du tänker att du ska göra detta exempelvis under en viss promenad. Börja då med att träna på detta lite som vanligt först. Sen går ni vidare och hunden tror att det är en vanlig promenad (vilket det också är) och säjer helt plötsligt "sitt". 

I början kommer hunden kanske bli ställd, men då gör ni som ni brukar göra, dvs

* Säjer NEJ om hen inte sätter sig och/eller reser sig

* Låter bli att belöna

*Säjer "varsågod" vid ett tillfälle där hunden verkligen har "gillat läget"/accepterat. 

 

Som alltid så börjar ni ganska lätt, ex när ni har hunden hyffsat nära er själva och kanske inte första gången när hunden är mitt uppe i något jätteskoj, ex leker med en annan hund. Men ni ska göra det i allt svårafre situationer. Bygger ni på detta så kan erat "sitt" räcka hur långt som helst. Man väljer själv vad man vill ha som mål, men det är absolut inte orealistriskt att ha som mål att kunna sätta hunden på många meters avstånd ens om det springer en hare framför nosen och att man har en hund som gärna jagar vilt. 

Hundar tar att regler är regler om vi är tydliga ....och alla era hundar vet att sitt är en regel. 

Det enda är att ni måste fortsätta underhålla eran regelpotential och att impulskontrollen är tillräckligt hög. 

När det kommer till impyulskontrollen så har alla era hundar bättre impulskontroll än de flesta 8-åriga hundar i Sverige...eftersom ni har tränat på detta genom regelträningen. Skvallerträning är också ett ypperligt sätt att träna impulskontroll. 

Alla varelser man hittills testat (inklusive guldfiskar) kan träna upp din impulskontroll. Så det går absolut med din hund också. 

 

När "handduken" blir en regel

När hunden vet/känner till vad hen ska göra när vi säjer "handduken" (eller vad vi säjer) OCH när du kan berättiga dig själv att ha det som regel så är ni redo att göra detta moment till regel. 

Samma sak som med sitt stanna, dvs från ena dagen till den andra så säjer ni "Nej" om hunden reser sig innan sitt "Varsågod". 

Jag har bra erfarenhet om att redan första gången köra ett långt pass.

Sätt dig på en stol brevid och läs eller något. 

Försvårningarna/ stegringen av momentet består i att du flyttar dig längre och längre bort och/eller att ni gör detta någon annan stans än hemma. 

 

För dig som vill träna på agility denna vecka

Skicka gärna hunden från sidan mot hindret. 

Glöm inte att använda rätt hand. 

 

Träff 2

Vi tränade lite snabbt på sitt stanna kvar och gör det nu med två hundar i taget. 

Såklart blir de distraherade av förbigående hundar och/eller människor, varandra, ljud, deras dagsform mm...men det fungerar! 

Det fungerar dels pga av att de har fått en bättre impulskontroll då vi har tränat det. 

Det fungerar också därför att vi människor kan förvänta oss från dem att det fungerar, vilket påverkar dem (pygmalioneffekten och/eller "bara" att de läser våra energier och kan konstatera att vi är lämpliga att lyssna på samt att vi inte ger oss förrän de har accepterat läget och någolunda kan slappna av).

 

Ni tränade på att skicka hundarna på ett slalomhinder (en alle med pinnar som flyttades närmre och närmre varandra. Det blev många repetitioner och ni kom väldigt långt eftersom pinnarna mer eller mindre stod på en rad i slutet av lektionen. 

 

Momentet "Här" ("Fot", "nära" eller vad en vill säja om det)

Momentet går ut på att hundarna, när vi ger signalordet (ex "här"), tar sig till vår vänstra sida och följer oss där tills vi säjer "slut" (om det är inlärningsfas" eller "varsågod" (om det är en regel). 

Jag tycker mig se att alla hundar har lärt sig beteendet i någon grad. De känner igen ordet och kopplar det med handlingen. De kan koncentrera sig bättre än i slutet av förra terminen. 

Ni fick lite olika läxor här, lite beroende på vad som jag ser kan behöva justeras men också beroende på om ni är redo att göras det till regel eller vill vänta med det. 

Den individuella delen mailar jag till var och en av er. 

 

Nytt moment: Handduken

Jag berättade om momentet handduken och att degt är ett moment som är högst använbart både om hunden ex behöver torka på en plats, men också att jag tycker att det är världens bästa passivitetsövning och praktiskt ifall man ska ta med sig hunden någonstans där hen behöver vara lugn och stilla. 

 

Denna vecka har vi momentet handduken som läxa. 

Bara att köra små korta pass där vi, med hjälp av tecken/handrörelser, får hunden att lägga sig ner på en handduk (filt, lakan eller vad vi vill använda)och när hunden lägger sig då säjer vi signalordet (ej "handduken")

Här har jag skrivit om momentet och delat in det i små steg för den som behöver det: 

Handduken - Viljashundskola (klickbar länk) 

På den klickbara länken är steg 1 att hunden bara ska trampa på handduken. Om ni kan lägga hunden med en handrörelse/tecken så behöver ni inte göra det första steget. 


 

 

 

 

 

Träff 1

Vi pratade en del om varför våra hundar är som de är utifrån typ av hund, ras och bakgrund/tidigare och/eller nuvarande användningsområden. 

Våra hundar är hundar med och beter sig och fungerar därför på hundars vis. 

Under det finns detta med ras/bakgrund som varken sätter dit eller tar bort de typiska hundegenskaperna men justerar en viss profil som passar dem genom att de exempelvis är mer eller mindre självständiga, mer eller mindre benägna att vilja kontrollera saker osv. 

Utöver det är de naturligtvis unika individer. 

 

Vi tränade sitt stanna som regel.

Störningarna var höjda bla med tanke på nya hundar i gruppen (ekipage från 2 nybörjar-grupper) och det gick väldigt bra. 

 

Vi tränade på att dirigera (skicka) hunden över ett hinder. Alla förstod vad som menades med det och det fungerade nästan alltid. 

Vi satte också ihop två hinder hopp + tunnel och lyckades ofta få flyt genom hela "banan". 

 

Det var roligt att möta alla, det märktes tydligt att de hade mognat på olika sätt. 

 

 

 

´

´

´

´