Hem -> Kurser/Utbildningar -> Hund finner hund -> Tillägg på ekipage-utbildningen för dig som vill utbilda kommande ekipage

Tillägg på ekipage-utbildning

Det kommer att vara möjligt att läsa ett instruktörstillägg på ekipageutbildningen för dig som vill utbilda andra ekipage.

Eftersom grundutbildningen (ekipageutbildningen) är omfattande så kommer instruktörs-tillägget vara en förhållandevis liten del.