Hem -> Leva med hund -> Aktivering -> Person-spår

 

Lektion 11-14

 Väntetid mellan spårläggningen och påsläppet

Hittills har vi släppt på hunden på spåret direkt efter att vi lagt det.

Spåret är egentligen lättast att följa då de är 15-30 minuter gamla. Före det finns doften tydligt även i luften och efter det tynar den sakta med säkert bort och blir allt svagare.

Nu när våra hundar har börjat förstå vad det går ut på är det dags att succesivt låta det gå allt längre tid mellan den tidpunkten vi går spåret och tills dess att vi släpper på hunden på spåret.

 

Under träningspass 11 låter du det gå 5-10 minuter från dess att du går spåret tills dess att du släpper på hunden.

Under träningspass 12 låter du det gå 10-15 minuter

Under träningspass 13 låter du det gå 15-20 minuter

Under träningspass 14 låter du det gå 20-25 minuter

 

I det här läget, då vi precis börjat låta det gå tid mellan spårläggande och påsläpp är det viktigt att hunden får stanna kvar på samma ställe som när du lämnade hen för att gå spåret. Så småningom ska vi kunna lämna platsen och gå en promenad undertiden vi väntar, det kommer vi till fr.o.m lektion 15

När du kommer tillbaka och under den väntan som följer är det bra om du är i hundens omedelbara närhet.

 

Avstamp 

Under dessa träningspass är det bra om ni gör en riktig avstamp. Med det menas att ni trampar/drar fötterna lite gran precis där spåret börjar. Det blir en extra markör för hunden. Efter pass 14 behöver ni inte göra den här avtrampen.

 

Förberedelse till vinklar

Precis som under passen 6-10 låter vi spåret innehålla  1-2 runda/ mjuka svängar.

 

Längden på spåret

Öka på längden på spåret något för varje gång.