Hem -> Leva med hund -> Aktivering -> Person-spår

 

Lektion 1-4

 

Ta dig till en skog, ett fält eller liknande. 

Du ska lägga ett litet spår rakt fram med ett föremål (en leksak) i slutet. Se till att från början och åtminstone 15 lektioner framåt ha vinden i ryggen när du lägger spåret.

 

Börja med att få  hunden intresserad av ett föremål/ en leksak. Lek en liten stund med leksaken och hunden.  Be någon hålla hunden i kopplet alternativt sätt fast kopplet i ett träd eller dylikt. Om din hund kan ”sitt-stanna –kvar” är det förstås jättebra men använd  helst inte det i detta skede. Just nu vill vi att hunden ska behålla sin iver inför leksaken och inte behöva koncentrera sig på någonting annat.

Vid ett tillfälle då hunden är som mest intresserad av leksaken går du rakt ut i skogen, första gången inte mer än 8-10 meter. Lägg ned leksaken och gå tillbaka i en U-sväng (se bild) så att hunden inte istället tar upp det spåret som du gick tillbaka i.

Gå med täta steg. Börja gärna utgåendet med att trampa , dra fötterna lite extra.

 

Medans hunden fortfarande har leksaken i huvudet; Ta hunden i kopplet , visa med fingret på marken där du började gå och säj något som får hunden att förstå att hen nu kan gå och ta leksaken. En del hundar far iväg på en gång, andra kan en behöva vänta in.

Förhoppningsvis kommer hunden att ta sig fram till leksaken med mer eller mindre hjälp av nosen. Beröm så fort hunden markerar leksaken (tar i den , nosar på den, tittar på den). Beröm genom att kampa lite med leksaken om hunden gillar det och/eller ge en gobit.

Lägg ett likadant spår igen och utför det på samma vis. Visa stor glädje inför att hunden hittar leksaken och beröm jättegärna med kamplek innan godiset om du ger godis.

Säj ”slut” direkt efter avslutandet av 2 gången. Gör ingenting roligt på de nästkommande 5 minuterna.

Ta en paus på 10 minuter upp till 3 dygn innan ni tränar nästa träningspass.

Fr.o.m ca lektion 3 kan du, vid ett eller flera tillfällen då hunden under sträckan till leksaken använder näsan i backen uttala ordet "spår" och ibland "spår-braa" eller "spår- va roligt".

Säj ordet glatt och ganska lågmält (vi vill inte störa hunden/avleda från uppgiften). I det här skedet är det inte frågan om att ge kommando utan mer få hunden att assosiera/koppla ordet med handlingen. Vi säjer det alltså som om vi förklarar för hunden vad hen gör snarare än vad hen , enligt oss, ska göra.

 

Om hunden inte alls vill leka eller gå efter leksaken: Gör likadant men med godis på slutet. Träna parallellt med att bara leka med leksaker. Testa dig fram för att hitta leksaker och lekar som din hund uppskattar. Lägg undan favoritleksakerna, ta fram dem bara ibland, lek en liten stund och göm dem igen. Så småningom kan du föra över leken till de tillfällen då ni tränar spår.

 

Om hunden inte vill gå efter leksaken fastän hen först var intresserad av den

Beror oftast på att hunden börjat fokusera på något helt annat, ex att du gick ifrån hen. Gå en kortare bit från hunden och bygg på längden på spåret vartefter det fungerar.

Om hunden springer rakt på leksaken utan att verka använda näsan

Strunta i det den allra eller de allra första gångerna. Men så fort vi lyckats få hunden intresserad av uppgiften (motiverad ut till leksaken) så stannar vi så fort hunden springer rakt fram och/eller letar vittring i luften (söker efter leksaken). Så hunden börjar spåra (lukta på maken) så släpper vi efter/börjar gå igen.