Hem -> Leva med hund -> Aktivering -> Person-spår

 

Några viktiga ord om ökning av svårighetsgrad

I början då vi introducerar hunden för ex grenen personspår kan vi öka svårighetsgraden med ganska jämn takt.

Ganska snabbt kommer flera moment in som parallellt fortsätter att öka i svårighetsgrad för att så småningom nå målet: i detta fall en duktig spårhund som är säker på sin sak, gör vad hen ska göra och är så pass motiverad att hen fortsätter att lösa uppgiften även om motgångarna skulle vara svåra och ibland upprepande.

Sammanfattningsvist; En hund som klarar av att ta upp och följa ett spår samt markera föremål i spåret i såväl om/när du avger prov som anordnas av SBK och SHK som i ett skarpt läge då lösningarna/målet/slutet ibland är långt borta och ibland t.o.m helt uteblir.

 

Jag skriver denna "steg-för steg-beskrivning" av hur du kan utbilda din hund till spårhund med ambitionen att hunden ska lära sig vad hen behöver lära sig för att klara av ovanstående utmaningar och inte minst att hunden ska hålla i längden. Vad jag här menar med att hunden ska "hålla i längden" är att hundens motivation och glädje inför uppgiften ska hållas i det närmsta helig. Det är, som jag ser det, receptet på att kunna gå hur långt som önskas i inlärningen/ utbildningen.

 

För att klara av att bibehålla motivationen finns det flera olika faktorer som är bra att ta hänsyn till, du kan läsa om dem under "Motivation".

 

För motivationens skull och för att inlärningen ska vara så effektiv som möjligt och samtidigt integreras i hunden på ett effektivt vis är det viktigt att vi ser över stegringsföljden extra mycket då flera delmoment av en hel gren kräver ökning av svårighetsgrad

Att backa alternativt stanna i utvecklingen av svårighetsgraden en aning då vi introducerar ett nytt moment inom en viss gren är något vi gör för att förhindra att det blir mer information för hunden än vad hunden klarar av att "smälta". Går vi för fort fram på flera plan samtidigt kan vi märka det på att hunden tappar fokus/koncentration och därav motivation och, till synes,  förmåga. Om vi märker att hunden tappar motivation är det viktig att stanna upp i ökning av svårighetsgrad och koncentrera oss allt mer på motivationen. Det är dock vanligt att symtomen på att vi gått för fort fram, dvs bristande koncentration och motivation, visar sig längre fram under inlärningen/utbildningen. Därför är det värt att vara steget före.

Den stegringsföljden jag beskriver här är skriven med hänsyn till något slags "medelhund".

Jag kan ha en uppfattning om vad som är lagom (inte för svår och inte för lätt) stegringsföljd för de allra flesta hundar. En uppfattning som jag grundar i de slutsatser jag dragit av såväl framgångar som motgångar i hundträning. Likväl är det givetvis väldigt viktigt att du är lyhörd för hur din hund fungerar och vad som, just nu, är lagom för din hund.