Hem -> Leva med hund -> Aktivering -> Person-spår

 

Motivation

Personspår är ett bra sätt att aktivera de allra flesta hundar.

Motivation

Hur motiverad din hund är inför spårandet står i direkt och outbytbar relation till hur effektivt din hund kommer att utvecklas inom spåret.  Därför är motivationen så pass viktig att vi dels vill motivera hunden för den övningen vi gör just nu men också motivera hen att vilja fortsätta nästa gång. Sammanfattningsvis: Ett träningspass fyller 2 huvudsakliga och lika viktiga funktioner:

1, Hunden kommer en bit framåt i sin utveckling av ex. ett visst moment och/eller befästandet av det.

2. Hunden längtar efter nästa tillfälle att få träna (leka, jobba eller vad vi för tillfället väljer att sätta för etikett på att leva/utvecklas/växa)

Det finns vissa faktorer som främjar hundens motivation att utvecklas inom en viss gren/ förmåga eller ett visst moment.  Ju fler av dessa vi lyckas ta med i vårt handlade och ju bättre vi blir på att urskilja och tillämpa dem, desto bättre blir vi på att motivera våra hundar och tillåta dem att utvecklas. Här är de av dessa faktorer som jag verkligen önskar er att lägga på minnet:

  • Hundens delaktighet i skapandet av utförandet
  • Att ett aktuellt steg i träningen inte är allt för svårt
  • Att ett aktuellt steg i träningen inte är allt för lätt
  • Att du och din hund har roligt
  • Att du litar på att hunden har vissa förmågor som är starkare än dina (ex luktsinnet)

 

Hundens delaktighet i skapandet av utförandet: Vad gäller bruksgrenarna (varav spår är en av dem) så är den naturliga inblandningen/delaktigheten given.  Det ligger överlag en hund nära till hands att använda sin näsa för att följa ett spår och/eller hitta något. Det ligger dem också naturligt att markera/berätta saker och ting till sina närmsta flock/familje-medlemmar.

Alltså har vi mycket gratis här.

 

Att ett aktuellt steg i träningen inte är allt för svår eller allt för lätt

Motivationen är på topp när träningen ligger på en nivå som hunden har chans att klara av men där hunden också har en viss grad av utmaning.  För att veta hur vi ska lägga upp en träningsplan och när det är dags att gå vidare är det bra med generell erfarenhet (från sig själv och andra) vad gäller spårträning överlag men givetvis också att vi utvecklar en känsla för vad just vår hund behöver för nivå på utmaningarna för att utvecklas under optimala förhållanden. Den känslan förfinar vi med tiden då vi tränar och samarbetar med vår hund.

 

Att du och din hund har roligt

Om du märker att din hund har skoj och ger sig an uppgiften blir du i regel glad, likaså gäller åt andra hållet. Om ni är glada och har skoj så tar ni in det som händer, ni tar vara på stunden och utvecklas.

Så ha skoj! Och är det bara tråkigt trots att ni givit det en riktig chans; fundera på annan gren!

 

Att du litar på att hunden har vissa förmågor som är starkare än dina (ex luktsinnet)

Försök håll i minnet att din hund med absolut största sannolikhet har ett bättre luktsinne än vad du har samt att det i regel är lättare att ta reda på vart någon befunnit sig genom att lukta än att genom att använda ex synen. Jag vet inte hur många gånger vi (jag själv men också vi i spårgrupper med olika upplägg) vart helt säkra på att hunden gått fel, svängt på fel ställe osv men att det var vi som hade tappat kollen. Det finns alltså en anledning till att vi alltid delar upp det på det viset att hunden har sele och lina på sig och människan bara håller i linan. Det är givetvis så att hunden kan gå fel, få upp ett helt annat spår och liknande men vanligast är att det är vi som har förvirrat oss. Om hunden verkligen går långt ifrån där vi VET att vi gått så beror det vanligtvist på att vinden blåser åt det hållet och att hunden ”hämtar” / fångar upp doften där. Om hunden beter sig som om hen tappat kollen på spåret, stanna och vänta, nästan alltid så hittar hunden spåret igen.

Att du visar hunden den här tilliten har en gynnsam verkan på själva träningen men också en väldigt fin bieffekt på hundens självförtroende och självkänsla samt er relation till varandra.