Hem -> Leva med hund -> Aktivering -> Person-spår

 

Temperatur, vind och markförhållanden

Det är bra om vi har någon slags uppfattning om vilka förhållanden som är gynnsamma och mindre gynnsamma att lägga spår i. På så vis blir det lättare för oss att hitta rätt svårighetsgrad och stegra den i en bra takt. Vi kan inte beställa ex väder, men om vi är i början av spårträningen och väderförhållandet är svårt kan vi hitta en bra balans genom att då inte lägga lika svåra spår som väderförhållandena hade varit idealiska.

 

Vind

Lättast: Vindstilla eller mycket svag vind.

Svårast: Kraftig vind

 

Temperatur

Lättast: 0-10 grader

Svårast: Under -15 och över 20 grader varmt.

 

Luftfuktighet

Lättast: Hög luftfuktighet

Svårast: Låg luftfuktighet

 

 

Nederbörd

Svårast: Kraftig nederbörd

Lättast: Ingen nederbörd

 

Snö

Det är svårare att spåra på snö än direkt på mark

 

Markunderlag

Lättast: Vanlig skogsmark, gärna med ris, buskvegetation och kvistar. Vildvuxna ängar, slymark ger kraftig vittring och doften fastnar på fler ställen/större yta (blåbärsris, kvistar, högt gräs osv)

Medelsvårt: Torr mossa, hedmark, torr bark och jord. Färre partiklar pressas samman och färre partiklar fastnar.

Svårast: sand, grus, asfalt, stenig mark. Dessa underlag avger mycket dålig avsöndring av doft. Dels finns det inte mycket som kan pressas samman och dels fäster doften väldigt dåligt.