Hem -> Leva med hund -> Aktivering -> Person-spår

 

Lektion 15

Lägg ett godis-spår. Dvs. gör som du gjort hittills (ungefär lika långt och vänta så långt du har kommit i väntan) med tillägget att du lägger en godis i ungefär var tredje fotspår.