Hem -> Leva med hund -> Aktivering -> Person-spår

 

Lektion 30-50

Spårlängd

Fortsätt öka på längden på spåret. Satsa mot att klara av ett 4-500m långt spår om ni inte redan gjort det. Om ni gjort det, gå vidare.

 

Spårets ålder

Öka successivt spårets ålder tills hunden klarar spår som är 1-2 timmar gamla.

 

Vinklar

Lägg omkring 2 räta vinklar i varje spår.

 

Apporter/ föremål i spåret

 Lägg 1-2 föremål i spåret (inte för nära vinklarna) och ett på slutet.

 

Upptag

Hittills har vi släppt hunden direkt på spåret. I ett skarpt läge (eller på tävling med undantag för de lättaste klasserna) hör det ej till vanligheten att hunden släpps direkt på spåret. Hunden släpps en bit ifrån spåret, ibland från sidan. Då ska hunden leta upp spåret och följa det åt rätt håll.  

När vi börjar med upptag är det lämpligt att släppa hunden i spårets rikting men en bit innan själva spåret börjar.

Vi avancerar (gör det svårare) i samma takt som hunden klarar av att lösa uppgiften.

Att göra det svårare innebär dels att successivt släppa hunden längre ifrån själva spåret men också att stegvis släppa hunden närmre och närmre ett läge där hunden själv måste avgöra i vilken riktning spåret går.

Nedan följer en bild med förslag på stegring vad gäller upptag under dessa första ca 20 lektioner.  Ju högre siffra desto svårare för hunden.

 

Om hunden börjar bakspåra så stoppa hunden genom att hålla linan kort och stå stilla. Vänta på hunden. så fort hen går rätt släpper du efter med linan och följer med.