Hem -> Leva med hund -> Aktivering -> Person-spår

 

Marklukten

 

Den världen som hundar  ”ser” med hjälp av näsan är något som vi knappast kan  föreställa oss.

Doft är materia, dvs mycket små partiklar som dras in i nosen/näsan (hos många djur, inkl hunden, är tekniken att dra in partiklarna betydligt mer varierande och nyanserad än hos oss) , fastnar där i slemhinnan och via receptorer skickar signaler/information till hjärnan som urskiljer och sorterar informationen.

Doftpartiklarna ligger som en osynlig dimma i underlaget och ca 50 cm ovan det.

Lukten består dels av personlukten och dels av olika slags partiklar som pressats samman i maken vid det tryck som skapats då människan gått framåt. Hur länge spåret ligger kvar beror på en rad olika faktorer såsom väder och markförhållanden.